trả lời câu hỏi này

chó con Câu Hỏi

what dog do bạn like best?? a lab hoặc golden retrever

 nikaitla posted hơn một năm qua
next question »

chó con Các Câu Trả Lời

skyetwilightfan said:
cỏ khô, hay bffl i like labs best!
select as best answer
 cỏ khô, hay bffl i like labs best!
posted hơn một năm qua 
*
haha cool pic
anemony posted hơn một năm qua
*
yea but that isn't a lab hoặc a golden retrever its a PUG!!!!!
nikaitla posted hơn một năm qua
NCISLuverjk93 said:
I tình yêu both breeds so much, but Golden Retrievers alittle thêm <3
select as best answer
 I tình yêu both breeds so much, but Golden Retrievers alittle thêm <3
posted hơn một năm qua 
*
CUTE!!!!!! tình yêu IT
nikaitla posted hơn một năm qua
abigiggle said:
ive had both and labs are lush! but golden retrievers are thêm loyal
select as best answer
posted hơn một năm qua 
marleywulf said:
LABRADOR
select as best answer
posted hơn một năm qua 
anemony said:
I prefer Labradors.
I have one his name is doodles he's 7 years old.
select as best answer
 I prefer Labradors. I have one his name is doodles he's 7 years old.
posted hơn một năm qua 
*
AWWWWWWWWWWW!!!!!
nikaitla posted hơn một năm qua
next question »