Princess Jellyfish Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

kiss
kuranosukeheart đã đưa ý kiến …
I'm so happy there's a club for this I feel so warm and fuzzy inside I tình yêu this anime so much I mean I'm in it ........hint look at my pic đã đăng hơn một năm qua
NeelySayssHaiii đã đưa ý kiến …
D': I loved the anime so much!! I hope they add more!! I also hope they make an english translation to the manga! I know they have scans but....I like sniffing my books. o////o' c: đã đăng hơn một năm qua
Cerudays đã đưa ý kiến …
Finished the anime today after starting it! I really hope that there's a một giây season... đã đăng hơn một năm qua
missgreen đã đưa ý kiến …
I tình yêu this so much
đã đăng hơn một năm qua
lumforever đã đưa ý kiến …
người hâm mộ #2~ đã đăng hơn một năm qua