trả lời câu hỏi này

Công chúa jasmine Câu Hỏi

Which Disney heroine do bạn think hoa nhài is most similar to?

 coolsinger198 posted hơn một năm qua
next question »

Công chúa jasmine Các Câu Trả Lời

jasminelover said:
I think hoa nhài is a lot like chuông, bell because she sees the best in ever beast and hoặc đường phố, street rat

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »