thêm hình ảnh

Công nương Diana Hình ảnh

thêm video

Công nương Diana Video

thêm câu hỏi

Công nương Diana Các Câu Trả Lời

viết bài

Công nương Diana Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Công nương Diana đường Dẫn

thêm công nương diana đường dẫn >>  

Công nương Diana tường

doubletrouble7 đã đưa ý kiến …
i miss princess diana this much i wanted to meet her in person before she died-tori đã đăng cách đây 2 tháng
Makeupdiva đã đưa ý kiến …
She was such an inspiration and an amazing woman. It's sad that she never got to see her sons grow up hoặc meet her grandchildren. She would have adored them. đã đăng hơn một năm qua
cool
cherl12345 đã đưa ý kiến …
I'm currently đọc an interesting autobiography pertaining to Princess Diana đã đăng hơn một năm qua