trả lời câu hỏi này

prince michael jackson Câu Hỏi

tuesday is my 17th bday....

can someone plz make a bức ảnh with mj me and the kids in it. here is me
 tuesday is my 17th bday....
*
i would tình yêu it if u could put me in the place ari klien in the link link
bigmanguy posted hơn một năm qua
*
Oh... Was it halloween?
paloma97ppb posted hơn một năm qua
*
happy bday !!!!!
kimijonas posted hơn một năm qua
*
happy bday.
trini_chick posted hơn một năm qua
 bigmanguy posted hơn một năm qua
next question »

prince michael jackson Các Câu Trả Lời

paloma97ppb said:
bạn đã đưa ý kiến bạn were a girl.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
that's a mysteryy..
SashaPrince4ver posted hơn một năm qua
*
She is a girl, it's obvious, she has an illness though.
princemjforlife posted hơn một năm qua
*
^ Look at "her" username..
SashaPrince4ver posted hơn một năm qua
*
^ Yeah
paloma97ppb posted hơn một năm qua
next question »