Kiêu hãnh và định kiến Pop Quiz

FROM THE BOOK: True hoặc False? Darcy’s father was Wickham’s godfather.
 FROM THE BOOK: True hoặc False? Darcy’s father was Wickham’s godfather.
Choose the right answer:
Option A False
Option B True
 chel1395 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save