trả lời câu hỏi này

phim truyền hinh Những thiên thần nói dối Câu Hỏi

Fellow PLL fans, I have a câu hỏi to ask since I'm sure bạn guys have heard: Brant Daughtry (Noel Kahn) will be appearing as a contestant on Dancing with the Stars as of Monday. I don't know if I should use my sự bỏ phiếu for him. Help!

 Fellow PLL fans, I have a câu hỏi to ask since I'm sure bạn guys have heard: Brant Daughtry (Noel Kahn) will be appearing as a contestant on Dancing with the Stars as of Monday. I don't know if I should use my sự bỏ phiếu for him. Help!
 HoltNLucy4Ever posted hơn một năm qua
next question »

phim truyền hinh Những thiên thần nói dối Các Câu Trả Lời

HaleyDewit said:
Why don't bạn just wait and see if he actually can dance?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »