tạo phiếu bầu

Pokémon Pokémon Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị pokémon số phiếu bầu (9701-9800 of 12483)
người hâm mộ lựa chọn: Shinji
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Trueloveshipping
60%
30%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Chicorita
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Tamazarashi
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Kosaburō
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Takeshi
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: The Reverse World (Giratina and The Sky Warrior)
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Kasumi
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Honoka
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Super Yes!
40%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Shinji
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Izumi
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Takeshi
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Yadon
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Tsutarja
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Pidgeot
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Urara
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Kumasyun
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Mijumaru
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Sihorn
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Nagi
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Fleura
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Arcanine
70%
30%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Milokaross
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Mijumaru
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Jun
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Senri
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Mitsuko
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Aogiri
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Matsubusa
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Caterpie
60%
40%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Okutank
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Izumi
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Hyper Ball
70%
30%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Arceus
80%
20%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Tackle
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: maxi
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Shooty
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Urara
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Saturn
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Grimer
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Darkrai
60%
40%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Takeshi
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Juppeta
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Subame
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Mijumaru
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Chillarmy
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: cool
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: ThunderShock
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Ember
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Tsutsuji
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Hikari
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Takeshi
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Maximiliano
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Kotone
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Jun
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Samehader
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Nyarmar
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mantain
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Kyogre
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Hydro súng thần công, pháo
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Confuse cá đuối, cá đuối, ray
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Great Ball
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Dark Ball (the one used bởi Iron Masked Marauder to catch Celebi)
60%
40%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Max Potion
60%
40%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Winona
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Morty
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nurse Joy
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Harley
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Max
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Gary
80%
20%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Michelle
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Persian
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Dr. Araragi
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Lizardon
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Aura Sphere
Aura Sphere
30%
Sheer Cold
10%
người hâm mộ lựa chọn: Arlon
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Hikari
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Hajime
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Cyrus
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Kojirō
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Haruka
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Mars
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Urara
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Takeshi
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Snivy
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Ash
60%
40%