tạo phiếu bầu

Pokémon Pokémon Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị pokémon số phiếu bầu (7301-7400 of 12483)
người hâm mộ lựa chọn: Crustle (English)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Whirlipede (English)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Shaga
85%
15%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Tsunbear (Japanese)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Gible
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Kojofu (Japanese)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Moltres
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: no
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: yes
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Pikachu
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yabukuron (Japanese)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Feraligatr
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Krokorok (English)
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Articuno
92%
8%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Blitzle (English)
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Satoshi
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Charizard
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Sigilyph (English)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Dewott (English)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Gastly
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Dageki (Japanese)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Heatmor (English)
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Sawsbuck (English)
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Emolga (English)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Kenji
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Machamp
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Atsumi (Japanese)
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Sure!
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Egoshipping and Twinleafshipping
69%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Dent
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Hyouta (Japanese)
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Golbat
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Zekrom (Pokemon White)
Zekrom (Pokemon White)
54%
Reshiram (Pokemon Black)
31%
người hâm mộ lựa chọn: Rara (Korean)
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Pikachu
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Homura!
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Hitmonchan
62%
38%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Sakura (Japanese)
77%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Beedrill
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yamato (Japanese)
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Sakaki (Japanese)
77%
8%
người hâm mộ lựa chọn: #1 "The Cause"
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Wigglytuff
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Nyarth
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Pokémon XD:Gale of Darkness
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Homura ;)
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Skitty
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: #3
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Wynaut
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Tabbi
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Pika (Pikachu)
46%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Mareep
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Ekans
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Golduck
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Chikorita
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Ash
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Dawn
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Skitty
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Ariados
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: #7
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: James
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Persian
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: May
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Steelix
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Butterfree
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Pidgeotto
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Pidgey
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Nurse Joy
38%
Queen Lucy
23%
người hâm mộ lựa chọn: Pinsir
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Autumn
Autumn
31%
Queen Lucy
23%
người hâm mộ lựa chọn: Roselia
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Starly
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Bonsly
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Drew
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: #2
69%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Wartortle
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Venomoth
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Venomoth
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Shroomish
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Baltoy
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Blue/Green/Leaf
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Ambipom
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Raichu
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Togepi
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Maxie
46%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Pikachu
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Cassidy
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Yes,i really miss it..
Yes, i really miss it..
85%
No way! Hoenn sucKS!!
15%
người hâm mộ lựa chọn: I don't Hate him I just don't care for him
69%
23%
người hâm mộ lựa chọn: No
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!!sure I do
Yes!! sure I do
92%
No!! YuckS!!
8%
người hâm mộ lựa chọn: Eevee
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: James
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Dragonair
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Ash's Charizard "Charizard"
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Luxray
100%
0%