tạo phiếu bầu

Picks Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị picks số phiếu bầu (301-400 of 5664)
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 8
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: No
63%
38%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: màu hoa cà, màu hoa cà, lilac
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: apple-cinnamon
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: vanilla
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Latte
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 3
56%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 2
47%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 4
63%
11%
người hâm mộ lựa chọn: 2
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1
50%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Sometimes.
45%
25%
người hâm mộ lựa chọn: the lynx
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: the panda
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: the chó sói, sói
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: white-tailed deer
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: the tiger
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: #2
47%
21%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 3
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No!
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 2
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Happy
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: dưa hấu
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 13
13
27%
12
18%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 5
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 3
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 7
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 8
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 4
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 6
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: bạn Belong With Me- Taylor nhanh, nhanh, swift
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 3
67%
11%
người hâm mộ lựa chọn: never heard any of them
44%
17%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: never heard any of them
57%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Teardrops on My Guitar- Taylor nhanh, nhanh, swift
24%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 2
25%
13%
hòa!
13%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 10
36%
21%
người hâm mộ lựa chọn: never heard any of them
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: never heard any of them
53%
13%
người hâm mộ lựa chọn: One Way hoặc Another- Blondie
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 2
33%
22%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Last Friday Night- Katy Perry
41%
12%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will vote
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Just Dance- Lady Gaga
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I Kissed a Girl- Katy Perry
41%
18%
người hâm mộ lựa chọn: A Massage Chair
56%
44%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Hot N' Cold- Katy Perry
42%
Happy Happy Joy Joy- Wax
17%
người hâm mộ lựa chọn: 10
42%
17%
người hâm mộ lựa chọn: never heard any of them
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Firework- Katy Perry
52%
19%