trả lời câu hỏi này

Peter Griffin Câu Hỏi

Do bạn want Peter to become smarter?

 Mingsunchao1824 posted hơn một năm qua
next question »

Peter Griffin Các Câu Trả Lời

Gleek701 said:
Not really. That would make everything boring.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »