Patrick Stewart Updates

fan art đã được thêm vào: Jean-Luc Picard cách đây 28 ngày by DoloresFreeman
a photo đã được thêm vào: Patrick Stewart cách đây 5 tháng by DoloresFreeman
an icon đã được thêm vào: A giáng sinh Carol cách đây 11 tháng by DoloresFreeman
a wallpaper đã được thêm vào: Patrick Stewart hơn một năm qua by DoloresFreeman
a comment was made to the photo: Patrick Stewart hơn một năm qua by qui-gon-always
a comment was made to the poll: When did bạn become a người hâm mộ of Patrick Stewart? hơn một năm qua by camster6969
a comment was made to the poll: When bạn think of Patrick Stewart, bạn automatically think of him as... hơn một năm qua by Storystuff