Owari no Seraph Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

Kairi222 đã đưa ý kiến …
xin chào guys! I thought I'd let bạn all know that I made a người hâm mộ club dedicated to Mika and a người hâm mộ club dedicated to Ferid! If you'd like to tham gia I'll leave the đường dẫn down below ^-^ This is definitely my favourite anime at the moment!

Mika: link
Ferid: link đã đăng hơn một năm qua
Owari_no_Feelz đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại stfu XD hơn một năm qua
Owari_no_Feelz đã bình luận…
JK JK hơn một năm qua
YukikoHaibara đã đưa ý kiến …
34th fan! :D đã đăng hơn một năm qua
MaryZaki đã bình luận…
Yay! 61st Fan. hơn một năm qua
laugh
ravissa đã đưa ý kiến …
I tình yêu this anime <3 đã đăng hơn một năm qua
Gwiazdeczka đã đưa ý kiến …
20th người hâm mộ :) đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã đưa ý kiến …
Mikayuuuuuuuuuuuuuuuuuu *flails* đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã bình luận…
Just made a club for them so tham gia if bạn want hoặc don't. hơn một năm qua
katjaneguen đã đưa ý kiến …
People keep comparing this hiển thị to Attack on Titan but Im like....aot DID NOT kill off all of the (what we thought were) "main" characters on the FIRST repeat FIRST episode. đã đăng hơn một năm qua
katjaneguen đã bình luận…
Lets just hope episode 2 doesn't escalate as quickly hahahahahah =_='' hơn một năm qua
katjaneguen đã bình luận…
ya know...I take it back the aot thing. The thêm I watch of this the thêm similarities I see. Holy hơn một năm qua
katjaneguen đã bình luận…
Never mind it's gone again :P hơn một năm qua