sê ri phim truyền hình Người ngoại tộc Updates

an icon đã được thêm vào: Outlander Actors các biểu tượng cách đây 5 ngày by drewjoana
a link đã được thêm vào: Outlander Season 5 Finally Gets A Premiere ngày bởi Starz cách đây một tháng 1 by HoltNLucy4Ever
a video đã được thêm vào: Outlander | Season 5 In Production | STARZ cách đây 5 tháng by nermai
a photo đã được thêm vào: Outlander "Man of Worth" (4x13) promotional picture cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: How Outlander Season 4 Is Different From Outlander, Book 4, 'Drums Of Autumn' cách đây 8 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Staying' Season Finale Clip | Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Roger Returns' Season Finale Clip | Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'Man of Worth' Season Finale BTS Clip | Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a comment was made to the poll: Rate Season 4 cách đây 8 tháng by drewjoana
a poll đã được thêm vào: Rate Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: What to Expect in Outlander Season 5, According to Diana Gabaldon’s sách cách đây 8 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Idiot' Ep. 12 Clip | Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale: Producers considered an alternative, potentially irksome finale cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale: John chuông, chuông, bell had a blast getting pummeled bởi the Mohawk cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander finale recap: A story worth telling cách đây 8 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'Providence' Ep. 12 BTS Clip | Season 4 cách đây 8 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Why Outlander used the saddest song ever to end the penultimate episode cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander: Richard Rankin breaks down his most emotional scene to ngày cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander recap: A tale told bởi an idiot cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'If Not For Hope' Ep. 11 Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander 4x13 Promo "Man of Worth" (HD) Season 4 Episode 13 Promo Season Finale cách đây 9 tháng by nermai
a comment was made to the pop quiz question: Which chapter does this picture belong to? cách đây 9 tháng by PinkTinker
a link đã được thêm vào: Outlander recap: I am half agony, half hope cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'What They Miss' Ep. 10 Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'The Frasers' BTS Clip | STARZ cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander 4x12 Promo "Providence" (HD) Season 4 Episode 12 Promo cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander - The Deep Heart's Core - Review cách đây 9 tháng by drewjoana
a link đã được thêm vào: Look who's showing! See a pregnant Bree in Outlander cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | Lauren Lyle Wilmington trang chủ Tour | STARZ cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'The Deep Heart's Core' Ep. 10 BTS Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: The Best Reunions in Outlander | STARZ cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander 4x11 Promo "If Not For Hope" (HD) Season 4 Episode 11 Promo cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | 'The Birds & The Bees' Ep. 9 BTS Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | Father-Daughter Bonding | STARZ cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | Jamie and Brianna Meet | STARZ cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander’s Sophie Skelton on Brianna’s Big Reunion and Even Bigger Trauma cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: 'Outlander' EP on the Emotional Roller Coaster of "The Birds & the Bees" cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: 'Outlander': See the first Fraser family portrait cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander recap: Call me Da cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander 4x10 Promo "The Deep Heart's Core" (HD) Season 4 Episode 10 Promo cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Brianna will finally meet Jamie on Outlander this Sunday cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | 'Brianna and Roger Handfast' Ep. 8 Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Inside the World of Outlander | ‘Wilmington’ Ep. 8 BTS Clip | Season 4 cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander Stars Break Down Bree and Roger's Post-Coital Brawl in Ep 50 cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander Sneak Peek: When Roger and Bonnet Face Off, Who'll Win? cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Why Outlander issued a warning before Sunday's episode cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander recap: I pay for my pleasures cách đây 9 tháng by nermai
a link đã được thêm vào: Outlander: Get a sneak peek of Roger and Bree's reunion in Wilmington cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander 4x09 Promo "The Birds & The Bees" (HD) Season 4 Episode 9 Promo cách đây 9 tháng by nermai
a video đã được thêm vào: Outlander | Stephen Bonnet | STARZ cách đây 10 tháng by nermai