sê ri phim truyền hình Người ngoại tộc Pop Quiz

In "The Devil's Mark" (1x11), when Jamie tells Claire that he is taking her home, where does he mean?
 In "The Devil's Mark" (1x11), when Jamie tells Claire that he is taking her home, where does he mean?
Choose the right answer:
Option A To Inverness
Option B To Lallybroch
Option C To Craigh na người đi đòi nợ, người đi đòi nợ, dun
Option D To lâu đài Leoch
 nermai posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save