thêm hình ảnh

Orphan Hình ảnh

thêm video

Orphan Video

tạo phiếu bầu

Orphan Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Lookin' evil at Brenda
31%
14%
người hâm mộ lựa chọn: disturbed 9 năm old esther
disturbed 9 nă m old esther
61%
sweet 9 nă m old esther
31%
người hâm mộ lựa chọn: Actual killer child
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Esther
60%
31%
hòa!
21%
21%
thêm orphan số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Orphan Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm orphan các câu trả lời >>  

Orphan đường Dẫn

thêm orphan đường dẫn >>  

Orphan tường

big smile
OrphanFan đã đưa ý kiến …
I don't remember any movie that shocked me as much as Orphan did. Honestly, best movie EVER!!! đã đăng hơn một năm qua
smirk
MoreThanFangirl đã đưa ý kiến …
Orphan is the only horror movie I sort of like. đã đăng hơn một năm qua
cool
Breanna123456 đã đưa ý kiến …
Orphan is like totally Awsome đã đăng hơn một năm qua