One cây đồi núi, hill Updates

a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang 3 Characters, Played bởi A Member Of The OTH Cast. Your Favourite? ♥ cách đây 21 ngày by Nicolas97
a comment was made to the poll: Lucas:My yêu thích VS my least yêu thích season,yours? cách đây 21 ngày by Nicolas97
a comment was made to the poll: thêm twisted couple? cách đây 21 ngày by Nicolas97
a video đã được thêm vào: clay&quinn | something beautiful cách đây 21 ngày by Piu95
an icon đã được thêm vào: Nathan and Haley cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a comment was made to the poll: What do bạn think is in Brooke's houses' upstairs? cách đây một tháng 1 by AmyJoyce23
a comment was made to the poll: Worst di chuyển made bởi Mark: cách đây 2 tháng by Nevermind5555
a comment was made to the poll: ✖ Who was the prettiest girl in season 6? ✖ cách đây 2 tháng by Nevermind5555
a comment was made to the pop quiz question: Brooke and Peyton have both kissed....? cách đây 3 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Lucas & Peyton | Collide cách đây 3 tháng by Piu95
an answer was added to this question: Who do you guys prefer brooke or peyton? cách đây 3 tháng by npouncy
a comment was made to the poll: Can bạn say that One cây đồi núi, đồi núi, hill somehow changed your life? How? cách đây 4 tháng by Forever20
a reply was made to the forum post: 30 ngày One cây đồi núi, hill Challenge! cách đây 4 tháng by blacknikita79
a comment was made to the pop quiz question: What did lucas đã đưa ý kiến ? cách đây 5 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the icon: Quinn James cách đây 5 tháng by Stelenavamp
a comment was made to the pop quiz question: Who đã đưa ý kiến this? "If bạn really wanna score, you've got to dig a little more. Go Ravens, Go Mighty Ravens." cách đây 5 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the fan art: James Lafferty cách đây 5 tháng by rjwhiteman13
a comment was made to the pop quiz question: who is jenny mon cách đây 6 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Who's the bitchier. cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Cutest??? Brucas vs. Leyton cách đây 7 tháng by sarahann426
a comment was made to the poll: Who has thêm chemistry? cách đây 7 tháng by sarahann426
a comment was made to the poll: Pick one. cách đây 7 tháng by sarahann426
a comment was made to the poll: ✖ Who deserved true tình yêu most? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What do bạn prefer? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What do bạn prefer? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ Pick your yêu thích first episode! ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S1? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S2? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S3? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What is your yêu thích nickname for Haley? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S5? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S6? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ What couple were bạn rooting for in S7? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ 20 unpopular opinions - Which do bạn agree most? ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: My yêu thích character: BROOKE ✖ My hàng đầu, đầu trang 3 Brooke seasons I Pick your yêu thích ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ My hàng đầu, đầu trang 3 yêu thích seasons I Pick your yêu thích ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ Pick your yêu thích family ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ Pick your yêu thích siblings! ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ Who do bạn think was the best actress ✖ cách đây 8 tháng by xoheartinohioxo
a comment was made to the poll: ✖ Pick your yêu thích frenemies! ✖ cách đây 9 tháng by Nicolas97
a link đã được thêm vào: One cây đồi núi, đồi núi, hill Cast Reunites Plus Find Out Who Is Up For A Revival cách đây 10 tháng by HoltNLucy4Ever
a comment was made to the poll: Hello OTH fans! Do me a favor please?! *details in the comments* cách đây 11 tháng by xoheartinohioxo
a poll đã được thêm vào: Hello OTH fans! Do me a favor please?! *details in the comments* cách đây 11 tháng by xoheartinohioxo
a poll đã được thêm vào: ✖ Who do bạn think was the best actress ✖ cách đây 11 tháng by nisosh
a poll đã được thêm vào: ✖ Pick your yêu thích siblings! ✖ cách đây 11 tháng by nisosh
a poll đã được thêm vào: ✖ Pick your yêu thích frenemies! ✖ cách đây 11 tháng by nisosh
a comment was made to the poll: ✖ What do bạn prefer? ✖ cách đây 11 tháng by rorymariano
a comment was made to the poll: ✖ What do bạn prefer? ✖ cách đây 11 tháng by rorymariano
a comment was made to the poll: ✖ Pick your yêu thích character from the original cast ✖ cách đây 11 tháng by rorymariano
a video đã được thêm vào: This is how the cast looks like today cách đây 11 tháng by sandra_1992