tạo phiếu bầu

One cây đồi núi, hill One Cây đồi Núi, Hill Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị one cây đồi núi, hill số phiếu bầu (601-700 of 14315)
người hâm mộ lựa chọn: Brooke ♥
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: No I have another yêu thích TV show.
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Tim and Nathan are wearing girl clothes at the Dare Night.
43%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke finds out Lucas prepared her locker with some pictures of them.
46%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Naley's first wedding.
58%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas comes back in 9x07.
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas discovers Peyton full of blood and unconscious at their wedding night.
52%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas/Nathan's hug in the finale of season 4.
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas saving Peyton from Psycho Derek.
57%
35%
người hâm mộ lựa chọn: The boys tham gia the girls on the stage during their cheer leading competition.
62%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton has to eat the eggs at the Dare Night.
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Haley/Peyton/Brooke's trip to New York.
56%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Maybe...
44%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes sure <3
58%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Season 3 ♥
42%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton going with Nathan at the hospital in 5x01.
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton dance at Honey Groove.
53%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Naley epic's reunion in 9x11.
51%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Jake hát at the Karen's Cafe.
50%
43%
người hâm mộ lựa chọn: LP 'It's bạn scene' in 4x09.
46%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas asking Peyton if she's drunk.
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton's wedding.
55%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton and baby Sawyer in 6x24.
67%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Naley's first Kiss in 1x06.
76%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke/Peyton/Haley's fight at their girl night.
48%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas visiting Haley before she gets married.
47%
34%
hòa!
37%
37%
người hâm mộ lựa chọn: LP almost making out in 1x07.
46%
44%
người hâm mộ lựa chọn: The main 5 going trang chủ in 1x06.
56%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Haley hát for the first time at the Tric.
51%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton's dance at their wedding.
60%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Naley's rain reunion in season 3.
58%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Jamie's birth.
61%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Naley first rain scene.
57%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke/Peyton/Haley in jail for stealing clothes.
60%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton Kiss in the motel.
60%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Number one, OTP ♥
40%
17%
người hâm mộ lựa chọn: They aren't in my yêu thích couples, don't like them/don't ship them.
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: They aren't in my yêu thích couples, don't like them/don't ship them.
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: They aren't in my yêu thích couples, I don't like them/don't ship them.
43%
17%
người hâm mộ lựa chọn: They aren't in my yêu thích couples, I don't like them/don't ship them.
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Number one, OTP ♥
40%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Yes <3
64%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Yes <3
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Những người bạn
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Nathan
57%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 2nd
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 2nd
39%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1st
38%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 4th
29%
24%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: hilarie
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Happy Birthday to our Shantel <33
56%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Happy Birthday to my yêu thích James <33
53%
32%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích girl friendship : Mouth/Brooke ♥
38%
22%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Chase/Brooke ♥
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích boy friendship : Alex/Julian ♥
34%
23%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích girl friendship : Rachel/Brooke ♥
67%
13%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Jake/Peyton ♥
55%
20%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Julian/Brooke ♥
59%
21%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Quinn/Clay ♥
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Clay/Quinn ♥
49%
26%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Peyton/Lucas ♥
61%
30%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích girl friendship : Brooke/Peyton ♥
60%
19%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Haley/Nathan ♥
50%
34%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Lucas/Peyton ♥
49%
34%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích couple : Nathan/Haley ♥
59%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
59%
21%
người hâm mộ lựa chọn: It was complicated at some point she was right..
It was complicated at some...
57%
I couldn&# 39; t understand her...
30%
người hâm mộ lựa chọn: roadtrip to honeygrove
50%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas/Peyton's wedding in season 6 ♥
50%
41%
người hâm mộ lựa chọn: 6x23 - Forever and almost always ♥
43%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 3x22 - The hiển thị must go on ♥
55%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 4x21 - All of a sudden, I miss everyone ♥
55%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 4x20 - The birth and the death of the ngày ♥
54%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 6x19 - Letting to ♥
32%
25%
hòa!
36%
36%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 3x16 - With tired eyes, tired minds, tired souls, we slept ♥
81%
8%
người hâm mộ lựa chọn: 4x15 - Prom night at hater night ♥
65%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 6x14 - A hand to take hold of the scene ♥
35%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 3x13 - The wind that blew my tim, trái tim away ♥
47%
31%
hòa!
28%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan & Haley ♥
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: 4x11 - Everything in its right place ♥
32%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 4x10 - Songs to tình yêu and die bởi ♥
45%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 4x09 - Some bạn give away ♥
55%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 2x08 - Truth, đắng, cay đắng truth ♥
38%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 6x07 - Messin with the kid ♥
31%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1x06 - Every night is another story ♥
55%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 5x05 - I forgot to remember to forget ♥
45%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 3x04 - An attempt to tip the scales ♥
48%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 6x03 - Get cape, wear cape, fly ♥
33%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 3x02 - From the edge of the deep green see ♥
33%
23%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Like her
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer ♥
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah, happy birthday to her, tình yêu her ! <3
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Season 8 ♥
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Season 4 ♥
40%
35%