trả lời câu hỏi này

One cây đồi núi, hill Câu Hỏi

How did Haleys Dad die?

 writer098 posted hơn một năm qua
next question »

One cây đồi núi, hill Các Câu Trả Lời

xxDUKE30xx said:
I don't think that they really tell us how he died...Lydia just says that she Mất tích him a few years back
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Francyeah23 said:
I wonder also I

select as best answer
posted hơn một năm qua 
haniya40 said:
he died of cancer
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »