Oliver Wood Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

sick
sweety63 đã đưa ý kiến …
I wanna I wanna I wanna I wanna a MEDAL !! Plzz God !! :(( đã đăng hơn một năm qua
AmberEdith đã bình luận…
How do bạn get a medal? hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
bạn get a medal bởi adding lots of content like hình ảnh and đường dẫn ^^ hơn một năm qua
big smile
sweety63 đã đưa ý kiến …
Now i REALLY wanna get a medal from here XD đã đăng hơn một năm qua
smile
FurbaLyoko đã đưa ý kiến …
My fav person before the Fred and George đã đăng hơn một năm qua
sweety63 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
heart
anica đã đưa ý kiến …
pretty quidditch captain! đã đăng hơn một năm qua
elmi đã bình luận…
I agree! :) hơn một năm qua
MMR86 đã bình luận…
very handsome indeed hơn một năm qua
sweety63 đã bình luận…
YeaHH !! hơn một năm qua
MMR86 đã đưa ý kiến …
<3 to my favourite Quidditch Captain đã đăng hơn một năm qua
ArcticWolf đã đưa ý kiến …
*gasp* ôliu, ô liu needs way thêm fans! đã đăng hơn một năm qua
ArcticWolf đã bình luận…
Oliver* Dang typos! XD hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
He does! Lol, no những thông tin cập nhập in a tháng DX Oliver needs thêm love. hơn một năm qua
ginnyweasleyfan đã bình luận…
XD totally hơn một năm qua
heart
vann đã đưa ý kiến …
great spot, great icon, great banner đã đăng hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
Thanks ! hơn một năm qua
ginnyweasleyfan đã bình luận…
ikr' hơn một năm qua
smile
elmi đã đưa ý kiến …
I tình yêu this club! The biểu tượng and Banner is great! đã đăng hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
Thanks so much :) hơn một năm qua
ginnyweasleyfan đã bình luận…
LG bạn created it? wow awesome hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
Yup, I made it :) hơn một năm qua
LinaHarrow đã đưa ý kiến …
lol, Dude looks like Luke. From Percy Jackson and the Olympians movie. Never noticed that before... đã đăng hơn một năm qua
wink
TheDream đã đưa ý kiến …
Very nice biểu tượng and banner đã đăng hơn một năm qua
silverandgreen7 đã bình luận…
I agree! :D hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
Thanks guys :D hơn một năm qua