Okazaki Nagisa Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 31

cake
3ASV89 đã đưa ý kiến …
Nagisa Okazaki, Happy Birthday! I tình yêu bạn so much. đã đăng cách đây 9 tháng
mischievous
fansfunsz đã đưa ý kiến …
in past i have got know her as like "sawa momoiro" and i hate and cant stand despise her from that day
(by from another of my enemy girls) đã đăng hơn một năm qua
big smile
SelenicSoul7 đã đưa ý kiến …
OMG!!!! I just logged in and saw a medal from this club! IM FEELING SO HAPPY! ^.^ đã đăng hơn một năm qua
NightSilver đã bình luận…
Im happy for u ^.^ hơn một năm qua
rikku_chan đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua
SelenicSoul7 đã bình luận…
Thanx <3 XD hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Nalu-love đã đưa ý kiến …
I tình yêu nagisa-chan soo much >.< aint she just so adorable ne? đã đăng hơn một năm qua
SelenicSoul7 đã bình luận…
hai! >.< hơn một năm qua
Nalu-love đã bình luận…
^.- hơn một năm qua
harsan81 đã đưa ý kiến …
Nagisa >.< đã đăng hơn một năm qua
smile
3ASV89 đã đưa ý kiến …
The club has passed 120 fans! Good, keep những người hâm mộ coming. đã đăng hơn một năm qua
crying
ravissa đã đưa ý kiến …
why does Nagisa have 113 những người hâm mộ and Ushio has like 49 fans
thats not fair, thêm people should like Ushio, I mean she IS nagisa girl !!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
Nagisa i tình yêu her so much such a little sweetheart! đã đăng hơn một năm qua
Ciel_Phantom đã đưa ý kiến …
WHY DID SHE HAVE TO DIE?!? đã đăng hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
i know D: hơn một năm qua
CielXlizzy19 đã bình luận…
Poor Nagisa.... ;A; hơn một năm qua
Tskune_Aono đã bình luận…
There is a happy ending most people don't get but they do live as a family in the end hơn một năm qua
KatieW33 đã đưa ý kiến …
NAGISA I ADMIRE bạn SOOOO MUCH!!
bạn are the main reason i watch clannad....and for Ushio and Tomoya too of course but.... seriously, girl,
im a huge nagisa FANGIRL :))))))))))))))) đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
in past i hate and cant stand her because her to me 4 for a lot of many years was with another name hơn một năm qua
big smile
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
She's such a awesome character!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
Dango, Dango, Dango, Dango... <3 đã đăng hơn một năm qua
rikku_chan đã đưa ý kiến …
merry giáng sinh and happy birthday!~ nagisa-chan. đã đăng hơn một năm qua
cake
RainbowOtakuX3 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday, Nagisa-chan. ~<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
3ASV89 đã đưa ý kiến …
Nagisa-chan, happy birthday! đã đăng hơn một năm qua
anime02 đã đưa ý kiến …
plz be a người hâm mộ of link đã đăng hơn một năm qua
smile
lubasakura đã đưa ý kiến …
yay one thêm has joined..............49......come on...... make a hundred những người hâm mộ Nagisa............ I know bạn can do it........... đã đăng hơn một năm qua
lubasakura đã đưa ý kiến …
I tình yêu nagisa sooooooo much. nagisa forever đã đăng hơn một năm qua
esmeralda15 đã đưa ý kiến …
người hâm mộ 40~ she was one of meh fav. Characters in the series~ đã đăng hơn một năm qua
nade_nagihiko đã đưa ý kiến …
34...keep on going! đã đăng hơn một năm qua
lubasakura đã bình luận…
now it is 48 những người hâm mộ because I've joined!!!!!!!! I just tình yêu Nagisa. hơn một năm qua
jeongjun đã đưa ý kiến …
Why are there only 26 những người hâm mộ for Nagisa when there are like 450 những người hâm mộ for Clannad??? đã đăng hơn một năm qua
99874 đã đưa ý kiến …
Nagisa,I tình yêu you....4ever! đã đăng hơn một năm qua
Loganwood130 đã bình luận…
yeah nagisa whos up for clannad role playing hơn một năm qua
kyonkichi đã đưa ý kiến …
wait, how come her last name in the spot is Tomoya's last name and she's not married to him, hoặc is she? I haven't been watching for long, though. đã đăng hơn một năm qua
nade_nagihiko đã bình luận…
Yes, Nagisa and Tomoya already married hơn một năm qua
kyonkichi đã bình luận…
YAY!!! hơn một năm qua
smile
nade_nagihiko đã đưa ý kiến …
20 fans, keep on going, Nagisa! đã đăng hơn một năm qua
kyonkichi đã bình luận…
now 21 because i joined! i tình yêu her! hơn một năm qua
3ASV89 đã bình luận…
23 những người hâm mộ right now. hơn một năm qua
jeongjun đã bình luận…
26 now hơn một năm qua
cake
abbie_lelouch đã đưa ý kiến …
nagisa's parents are so cool .. XD i wish my parents were like them .. đã đăng hơn một năm qua
MrsGuadaJackson đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại So true! :D hơn một năm qua
kyonkichi đã bình luận…
i tình yêu her dad sooooo much cuz he so funny! hơn một năm qua
abbie_lelouch đã bình luận…
me too! i tình yêu akio san! hơn một năm qua
heart
moongirl1998 đã đưa ý kiến …
I am the 15th.
tình yêu Nagisa.
đã đăng hơn một năm qua
jeongjun đã đưa ý kiến …
One ngày I'm going to be a dedicated fan. đã đăng hơn một năm qua
kyonkichi đã bình luận…
lol! me too hopefully! hơn một năm qua
jeongjun đã bình luận…
Good luck! I'll try my best too. hơn một năm qua
smile
3ASV89 đã đưa ý kiến …
I'm the sixth one. đã đăng hơn một năm qua
Arabika345 đã đưa ý kiến …
First to join! đã đăng hơn một năm qua