trả lời câu hỏi này

Oblivion (Elder Scrolls IV) Câu Hỏi

can bạn get suromans armour on xbox 360

 blasster01 posted hơn một năm qua
next question »

Oblivion (Elder Scrolls IV) Các Câu Trả Lời

bikotchu said:
No. Unless bạn mod your 360 (which is really not recommended) Its a PC-only mod
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »