NRL Updates

a comment was made to the wallpaper: Souths Sydney Rabbitohs hơn một năm qua by jeffmcjeff
a comment was made to the wallpaper: Brisbane Broncos hơn một năm qua by jessowey
a poll đã được thêm vào: Do bạn play NRL? hơn một năm qua by australia-101
a poll đã được thêm vào: Have bạn ever been to an NRL game? hơn một năm qua by australia-101
a poll đã được thêm vào: Which Queensland team is better? hơn một năm qua by abdj634
a comment was made to the poll: Who deserves to be the QLD fullback? hơn một năm qua by GreenLantern44
a photo đã được thêm vào: smokey hơn một năm qua by mathaias67
a comment was made to the wallpaper: Croneller Sharks Draw 2011 hơn một năm qua by AlphaWolfCurt
a wallpaper đã được thêm vào: Adam Macdougall Newcastle Knights hơn một năm qua by jessowey
a comment was made to the poll: who do bạn think will win this year? hơn một năm qua by chloe_29
a comment was made to the poll: Who is your favourite NRL team? hơn một năm qua by DalyCherryFan
a poll đã được thêm vào: Who deserves to be the QLD fullback? hơn một năm qua by stinkydane
a comment was made to the icon: West hổ hơn một năm qua by h20lover555
a comment was made to the icon: Canterbury Bulldogs hơn một năm qua by _ms_lautner