trả lời câu hỏi này

NomyCake Câu Hỏi

NomyCake, what is your yêu thích color?

 peterslover posted hơn một năm qua
next question »

NomyCake Các Câu Trả Lời

NomyCake said:
I like all colors, but my absolute yêu thích is blue~! ^_^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Hey, that's MY favorite, too!
truespock posted hơn một năm qua
*
Well, it's an aweomse color :P
NomyCake posted hơn một năm qua
*
I liked blue BEFORE Shugo Chara, kiddo! XD
NomyCake posted hơn một năm qua
next question »