Nocturnal Bloodlust Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

smile
Xodiack đã đưa ý kiến …
Cazqui has a new band called 猫曼珠-nekomanju-.
https://twitter.com/nekomanju_jp đã đăng cách đây 6 tháng
smile
Xodiack đã đưa ý kiến …
Daichi and Cazqui have joined with Ryosuke of WING WORKS to form a band called Chapter of Paradosis https://twitter.com/C_O_PARADOSIS đã đăng cách đây 6 tháng
visualkat đã đưa ý kiến …
Cazqui and Daichi will leave the band in December 2018. đã đăng cách đây 9 tháng