trả lời câu hỏi này

Niall Horan Câu Hỏi

whats is niall favoritefood ?

*
nandos peri peri chicken
JacksonRocks posted hơn một năm qua
 NellaOdilia posted hơn một năm qua
next question »

Niall Horan Các Câu Trả Lời

JacksonRocks said:
nandos peri peri chicken
select as best answer
posted hơn một năm qua 
nialllover333 said:
Nandos and pizza.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »