trả lời câu hỏi này

Niall Horan Câu Hỏi

true hoặc false, niall has a sexy body

true but only sometimes if bạn were looking for the hottest body of the maybe it would be Louis.
 true hoặc false, niall has a sexy body
 harrylover111 posted hơn một năm qua
next question »

Niall Horan Các Câu Trả Lời

niallhemmings said:
niall is honestly hot i tình yêu louis but niall is my yêu thích
select as best answer
posted hơn một năm qua 
whitewolf101 said:
Totally yes
select as best answer
posted hơn một năm qua 
NiallHoransCute said:
He is like so totally hot!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
IALLDAYNIALL said:
Yes girl BECAUSE OF THAT BIG D!!! Lol
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »