trả lời câu hỏi này

Niall Horan Câu Hỏi

if bạn are the real Niall my name is Olivia and my birthday was on Sept 13 so can bạn send me a video saying happy birthday

 oliviah posted hơn một năm qua
next question »

Niall Horan Các Câu Trả Lời

niall78 said:
Yea right
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »