Neymar Jr Updates

a photo đã được thêm vào: L4 kd7L8 hơn một năm qua by ninanouna_26
an icon đã được thêm vào: One Direction hơn một năm qua by truejusticelil
a comment was made to the photo: barca Neymar hơn một năm qua by ssykesjr
a comment was made to the photo: ney ney Neymar hơn một năm qua by Greekwizard09