Who is the best one on the show? Gibbs, Tony, Abby, Ziva, McGee, hoặc Ducky

 desiraewalton posted hơn một năm qua
next question »

NCIS Các Câu Trả Lời

travisb1969 said:
tony
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Lisyx said:
Gibbs. All the way.

select as best answer
posted hơn một năm qua 
Marylyn1211 said:
I tình yêu Mark Harmon..Gibbs
select as best answer
posted hơn một năm qua 
unikorn12 said:
Ziva
select as best answer
posted hơn một năm qua 
lucy93cz said:
ABBY!! ALL THE WAY
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »