Nathan Fillion Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

cool
drewjoana đã đưa ý kiến …
The Rookie Spot:

link đã đăng cách đây 11 tháng
upstatemama đã đưa ý kiến …
I'm a big big người hâm mộ of Richard lâu đài I watch lâu đài for hours đã đăng hơn một năm qua
nathanfan đã đưa ý kiến …
Hope bạn had a wonderful summer! đã đăng hơn một năm qua
heart
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Nathan is just amazing! đã đăng hơn một năm qua
heart
Kymissy đã đưa ý kiến …
Wow the new look is amazing! tình yêu it (: đã đăng hơn một năm qua
heart
KarinaCullen đã đưa ý kiến …
I tình yêu THE NEW SPOT LOOK! WOW... đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Gorgeous;) hơn một năm qua
big smile
MissSpens đã đưa ý kiến …
Congrats on your People's Choice Award!! đã đăng hơn một năm qua
BVEO đã đưa ý kiến …
I tình yêu the banner, it's so sweet :) đã đăng hơn một năm qua
CAPTAIN_HAMMER đã đưa ý kiến …
He looks horribly familiar..... đã đăng hơn một năm qua
smile
kate41319 đã đưa ý kiến …
Please vote for Nathan link đã đăng hơn một năm qua
Solen316 đã đưa ý kiến …
Omg! bạn are awesome on the hiển thị Castle! I am such a big fan! Great job ! :) LOL – Liên minh huyền thoại awesome lâu đài season finale! đã đăng hơn một năm qua
HousesCane đã đưa ý kiến …
I was đọc some of his tweets and I couldn't help but burst out laughing! <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
dacastinson đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Nathan ! <3333333333 đã đăng hơn một năm qua
navi2012 đã đưa ý kiến …
TV Guide is opening sự bỏ phiếu for their người hâm mộ yêu thích awards!

Nathan is up for best actor
Stana is up for best actress
lâu đài is up for best Drama
Nathan and Stana (or rather Rick and Kate) are up for yêu thích Couples who should

bạn can vote as many times as bạn want so go out and vote!
link

also vote on twiter for a Shorty Award
Nathan: link
Stana: link
đã đăng hơn một năm qua