thêm hình ảnh

Nathan Darmoday Hình ảnh

thêm video

Nathan Darmoday Video

tạo phiếu bầu

Nathan Darmoday Số Phiếu Bầu

chưa có câu hỏi nào được đặt ra bạn hãy là người đầu tiên!
thêm câu hỏi

Nathan Darmoday Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

Nathan Darmoday đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

Nathan Darmoday tường

hannahvoz1995 đã đưa ý kiến …
i can not beleive that he is not in the band anymore..... i am gonna miss him sooooo much and im gonna think of him everyday(cuz thats not weird) i tình yêu bạn nathan<3
đã đăng hơn một năm qua
Mojo8096 đã bình luận…
I agree. I dont think I will ever look at the band the same way again. hơn một năm qua
hannahvoz1995 đã bình luận…
he will always be in allstar weekend and i really hope that the new guy is attractive.... but im gonna miss him sooooo much.... hơn một năm qua
SmilingFace đã bình luận…
Allstar Weekend isn't Allstar Weekend any more. hơn một năm qua
hannahvoz1995 đã bình luận…
ya they will always be allstar weekend even if nathan isnt in it... he is in it in peoples hearts soo he'll always be in it and he is in "ALL THE WAY"too so he is in it still hơn một năm qua
VictoriaAllstar đã đưa ý kiến …
<3 đã đăng hơn một năm qua
KrazyVampy18 đã đưa ý kiến …
I miss Nathan </3 =( đã đăng hơn một năm qua