Naruto Shippuuden Updates

fan art đã được thêm vào: Naruto matsuri cách đây 50 phút by MeiMisty
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 119 cách đây 6 ngày by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 118 cách đây 12 ngày by KEISUKE_URAHARA
a photo đã được thêm vào: Naruto Shippuden cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 117 cách đây 20 ngày by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the poll: Which death is sadder? cách đây 26 ngày by PureHeroine
a comment was made to the poll: Who's powers would bạn like to have? cách đây 26 ngày by PureHeroine
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 116 cách đây 27 ngày by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Chapter 36 cách đây 29 ngày by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 115 cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 114 cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 113 cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 112 cách đây một tháng 1 by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 111 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 110 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Chapter 35 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the fan art: Hinata and Neji Hyuuga cách đây 2 tháng by roseysgirl
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 109 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 108 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Naruto and Kurama: Save Me If I Become my Demons... cách đây 2 tháng by vagos
a comment was made to the poll: Which character's được trao name do bạn like the best? cách đây 2 tháng by Blaze1213IsBack
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 107 cách đây 2 tháng by KEISUKE_URAHARA
an answer was added to this question: which show is better Naruto or bleach? cách đây 3 tháng by NagisaFurukawa-
a video đã được thêm vào: Nobodyknows+ - Hero's Come Back! { Naruto Shippuuden Opening 1 } cách đây 3 tháng by vagos
a video đã được thêm vào: Naruto OST 1 - Naruto Main Theme cách đây 3 tháng by vagos
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 106 cách đây 3 tháng by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the poll: Do bạn think Soul Eater Not! Clay Sizemore and Akane Hoshi look similar to Naruto Uzumaki and Sasuke Uchiha? cách đây 3 tháng by NagisaFurukawa-
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Soul Eater Not! Clay Sizemore and Akane Hoshi look similar to Naruto Uzumaki and Sasuke Uchiha? cách đây 3 tháng by NagisaFurukawa-
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 105 cách đây 3 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 104 cách đây 3 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 103 cách đây 3 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Chapter 34 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: Naruto singer explains what "DATTEBAYO" really means. cách đây 4 tháng by Blaze1213IsBack
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 102 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
a video đã được thêm vào: The Story of Karin Uzumaki, Karin's Sad and Lonely Childhood cách đây 4 tháng by -Miyuki
a wallpaper đã được thêm vào: Naruto, Shippuden and Boruto best Funny Moments! cách đây 4 tháng by NagisaFurukawa-
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 101 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 100 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the poll: Which one is the most ticklish? cách đây 4 tháng by NagisaFurukawa-
a comment was made to the poll: who has the coolest hair? cách đây 4 tháng by NagisaFurukawa-
an answer was added to this question: Naruto shippuden series 7out in uk date???? cách đây 4 tháng by NagisaFurukawa-
a link đã được thêm vào: Boruto Naruto tiếp theo Generations Episode 99 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
a link đã được thêm vào: Boruto manga Chapter 33 cách đây 4 tháng by KEISUKE_URAHARA
an answer was added to this question: how many members do you need in a squad in any naruto series cách đây 4 tháng by sakurachan1997
a video đã được thêm vào: Naruto - Sadness and Sorrow (Violin Cover) - Taylor Davis cách đây 4 tháng by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: Does the Naruto Run Really Work? cách đây 5 tháng by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: Stunts from Naruto In Real Life (Parkour, Tricking) cách đây 5 tháng by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: Uzumaki vs Uzumaki - Boruto: Naruto The Short Film IN 4K! cách đây 5 tháng by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: 【NARUTO - ナルト cách đây 5 tháng by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: 声優陣によるカバー cách đây 5 tháng by Blaze1213IsBack