namelessbastard Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 96

Angad123 đã đưa ý kiến …
Arnold đã đăng hơn một năm qua
heart
alovera đã đưa ý kiến …
tình yêu ur biểu tượng and banner đã đăng hơn một năm qua
Sundaegirl32 đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks ^^ hơn một năm qua
Sundaegirl32 đã bình luận…
ur welcome! hơn một năm qua
alovera đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :) hơn một năm qua
alovera đã bình luận…
your welocme hơn một năm qua
kiss
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
tình yêu my sister :* đã đăng hơn một năm qua
big smile
trigniti đã đưa ý kiến …
joined....! ^^ đã đăng hơn một năm qua
trigniti đã bình luận…
nice club hơn một năm qua
kiss
LoveSterlingB đã đưa ý kiến …
hey hollie I got a dedicated medal! <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
_Rae-Marie_ đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :D hơn một năm qua
smile
Jesmile đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thank you!! :) hơn một năm qua
smile
liam_a_ninja đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks! :) hơn một năm qua
smile
nath833 đã đưa ý kiến …
Hello !! Joined too đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yeaaah!!! thank you!!! :D hơn một năm qua
heart
kkber12 đã đưa ý kiến …
Joined :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yeeeey!! thanks hơn một năm qua
kkber12 đã bình luận…
you're welcome :) hơn một năm qua
big smile
OSU0004 đã đưa ý kiến …
Joined!! It's Awesome!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
haha! thank bạn :))) hơn một năm qua
big smile
milli893 đã đưa ý kiến …
tham gia it đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
xin chào thanks!! :D hơn một năm qua
big smile
Belward4ever đã đưa ý kiến …
Just joined!! I tình yêu it :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :D hơn một năm qua
NocturnalMirage đã đưa ý kiến …
joined!

wow! Nice spot! lot of những người hâm mộ too! .) đã đăng hơn một năm qua
Dudespie đã bình luận…
Same, joined! :3 hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yay!! thanks guys!! :D:D hơn một năm qua
smile
KotokoAihara đã đưa ý kiến …
Cool banner! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks! :D:D:DDD hơn một năm qua
smile
NOSEE đã đưa ý kiến …
Joined! :D đã đăng hơn một năm qua
WolfChrist676 đã bình luận…
*Wink* hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
YAAAAY!! :D thanks so much guys! :D:D hơn một năm qua
heart
Johnnydeppfan96 đã đưa ý kiến …
Joined :) ...sorry for the late answer :( đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
np and thx! :D hơn một năm qua
big smile
Syltre đã đưa ý kiến …
Joined <3 tình yêu the biểu tượng btw đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks so much!! ,3 hơn một năm qua
heart
Ichigo127 đã đưa ý kiến …
i like the banner...it's cool♥ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! it's not quite finished yet, but thanks, :D hơn một năm qua
big smile
biebs13 đã đưa ý kiến …
joined........ i like ur club its good..... đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks a lot. :D hơn một năm qua
big smile
EDWARD_TWIHARD đã đưa ý kiến …
I'm #180!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yaaaaaay!! thanks so much!! :DDDD hơn một năm qua
kiss
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
I still tình yêu ur club so much sis and those COldplay picies so HOTT HOTT HOTT and so sweeeet đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
hehe thanks!! :D hơn một năm qua
big smile
JDupres2012 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thanks!!! :DDD hơn một năm qua
Musa2002 đã đưa ý kiến …
I joined. đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D yayyyy!! :D thanks sooo much!! :)))) hơn một năm qua
smile
Musa_Music đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :D:D:D hơn một năm qua
heart
TVD-DE-4-ever đã đưa ý kiến …
Joined :))) your club is awesome !!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
YAYAYYYYYYYY!! :D thanks dear!! :D hơn một năm qua
big smile
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
Joined :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thanks!! :D hơn một năm qua
lottielabouff đã đưa ý kiến …
who? never heard of her ;) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
it's me XDDD hơn một năm qua
big smile
Renjis_Girl đã đưa ý kiến …
Joined for you!!!! ^^ đã đăng hơn một năm qua
Renjis_Girl đã bình luận…
Also, my friend has a cub she wants people to join.....it is called All Animes hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
Ok, I'll join. :D and thanks for joining mine!! :D:D hơn một năm qua
stella2015 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks! :D hơn một năm qua
smile
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Just joined!Great club! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yaaaaaay! :D:D thanks so much! !:D hơn một năm qua
sunny
pearlxashxdawn đã đưa ý kiến …
Joined!! Cool club ^^ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks dear!! yaaaaaaaayayaaaaaaaay!! XDD hơn một năm qua
big smile
Sweet_Angele đã đưa ý kiến …
Hey!! I joined!! Cool CLUB!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yayyyy! aww, thanks :)) hơn một năm qua
big smile
lionkingartist đã đưa ý kiến …
Joined!!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx! hơn một năm qua
smile
WinxStellaStar đã đưa ý kiến …
Hi! I joined. ;) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks sooooooooooo much!! :D:D:D hơn một năm qua
WinxStellaStar đã bình luận…
No prob. ;) hơn một năm qua
big smile
IshidaSado đã đưa ý kiến …
Joined xD If It Wouldn't Be To Much Trouble, Could bạn tham gia My "IshidaSado" Club And My Orochimaru X Kabuto Club? TY đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
i'd be happy to help out. ;D and thanks!! :D hơn một năm qua
michaelmania đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thanks :D hơn một năm qua
smile
LoveSterlingB đã đưa ý kiến …
I really like your hình ảnh :) I'm glad we're Những người bạn <3 đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) thanks!! :D so am i. <33 hơn một năm qua
Darkangel6 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D thanks!! :D hơn một năm qua
big smile
leonchii đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yayayayayaaaaaaaaaaaaay!! :D:D hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks sooo much!! :))) hơn một năm qua
wink
SexyKnight94 đã đưa ý kiến …
Joined! :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yaaaaaaaaaay!! :D thanks soo much! :D hơn một năm qua
smile
jsavo đã đưa ý kiến …
HI I JoineD đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thanks!! hơn một năm qua
cool
ravissa đã đưa ý kiến …
Joined for a princess!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
haaahaa, bạn make me laugh!! :D thanks :)))) hơn một năm qua
SasodeiYaoiLuv đã đưa ý kiến …
Yay!!! I have arrived!!!! (I joined) :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yaaaaay!! welcome and thanks for joining!! :D hơn một năm qua
cool
callianloverfan đã đưa ý kiến …
I Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
aww, thanks so much :D hơn một năm qua
smile
MrsTeresaJane đã đưa ý kiến …
I joined. đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :D:D hơn một năm qua
blush
jigsawwolf đã đưa ý kiến …
Like them i joined too=) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks :) hơn một năm qua
wink
MoreThanFangirl đã đưa ý kiến …
Just joined, too! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yeyy!! thanks soo much!! :DD hơn một năm qua
LisaSimpson154 đã bình luận…
Great...... hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D hơn một năm qua
big smile
THG_Fan10213 đã đưa ý kiến …
I joined :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! :D hơn một năm qua
laugh
mattybfriend15 đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thanks!! hơn một năm qua
big smile
LisaSimpson154 đã đưa ý kiến …
Joined..... :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
yay!! :D thanks!! hơn một năm qua
big smile
t_direction đã đưa ý kiến …
joined.osm banner :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
aww, thanks so much :)) hơn một năm qua
big smile
Ninaa_ đã đưa ý kiến …
Joined :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D:D thanks soooo much !! :D hơn một năm qua
big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
I joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D thx zooooooooooo much!! XD hơn một năm qua
smile
Kimie_1606 đã đưa ý kiến …
Cool~ I like this kind of stuff. đã đăng hơn một năm qua
Kimie_1606 đã bình luận…
I'm in already~ hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
hehe, thx. feel free to add anything!! <3 hơn một năm qua
big smile
DepressedGuy đã đưa ý kiến …
tình yêu i t ♥ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thxxx :D:D:D hơn một năm qua
mischievous
barbieprincess2 đã đưa ý kiến …
awesome club!! :D đã đăng hơn một năm qua
barbieprincess2 đã bình luận…
really is! XD hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
awwww, thx :3 hơn một năm qua
barbieprincess2 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
kiss
Kesha7 đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thxxx soo much!! XD hơn một năm qua
big smile
princess_lucy03 đã đưa ý kiến …
Joined !!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D:D:D:D:D hơn một năm qua
smile
Syarah26 đã đưa ý kiến …
Joined ^^ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D:D:D thxxxxx!! :D:D:D:D hơn một năm qua
heart
k-on1998 đã đưa ý kiến …
JOined Cooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllll Club....... đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thx :) hơn một năm qua
pokemonfan909 đã đưa ý kiến …
Joined! :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D:D:D:D hơn một năm qua
sunny
RoisinKelly01 đã đưa ý kiến …
Joined! :* đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D thanks!!!! :D:D :*:* hơn một năm qua
RoisinKelly01 đã bình luận…
No prob! 😊 hơn một năm qua
LGYCE đã đưa ý kiến …
Joined. đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) thx!! :D:D:D hơn một năm qua
LGYCE đã bình luận…
Sure thing. hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
boytoy_84 đã đưa ý kiến …
I'm the 58th fan!!! Awesome club!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) thx, yours was also cool XDXD :D hơn một năm qua
heart
rosemina đã đưa ý kiến …
Joined!!!This club looks fantastic!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) thx XD hơn một năm qua
mischievous
chiga09 đã đưa ý kiến …
i totally joined xD!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx! :D:D:D:D hơn một năm qua
chiga09 đã bình luận…
no problemo <3 hơn một năm qua
heart
namelessbastard đã đưa ý kiến …
yeah!! my các câu lạc bộ had the 53 fans, the same as the Ben Whishaw club!!! :D:D:D:D:D:D:D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx to all those guys who joined!!! :D hơn một năm qua
big smile
alyssazon đã đưa ý kiến …
Hi, I've joined😃😃 đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
THANKS!!!!!!!!!! ;D;D;D;D;D;D;D hơn một năm qua
mischievous
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
like the banner! đã đăng hơn một năm qua
kiss
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
yeah 50 những người hâm mộ dear!
btw...congrats to your medalllllll dearest! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx dear!! :D 52 hơn một năm qua
big smile
kelly789 đã đưa ý kiến …
Jionied đã đăng hơn một năm qua
smile
doodllecake đã đưa ý kiến …
Joined awesome club! :) đã đăng hơn một năm qua
smile
IllusionDolls đã đưa ý kiến …
Joined. ^^ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
101trx đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:D:D thx :D:D:D hơn một năm qua
big smile
AnimeFan66 đã đưa ý kiến …
Joined and accounted for! :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:D:DD hơn một năm qua
DerpThatHerp đã đưa ý kiến …
joined :D đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx :D:D:D:D:D hơn một năm qua
DerpThatHerp đã bình luận…
np hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
;D;D;D hơn một năm qua
laugh
meliblack đã đưa ý kiến …
Hi . Joined. đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!! :D:D:D:D:D hơn một năm qua
smile
yaya1809 đã đưa ý kiến …
Joined ;) Nice club ^^ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
hihi, thx soo much!! :D hơn một năm qua
RoseOlaf đã đưa ý kiến …
Joined ♥ đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx :D:D hơn một năm qua
cool
ktichenor đã đưa ý kiến …
Just joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!! :D:D hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
great! hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
SaraFenix đã đưa ý kiến …
Joined ⌒.⌒ đã đăng hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
great! hơn một năm qua
SaraFenix đã bình luận…
thanks? hehe your club? hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
no, mine, but she's my sis xD hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx! :D hơn một năm qua
big smile
charmeddexter đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx thx thx!! :) hơn một năm qua
big smile
Ryou-Bakura đã đưa ý kiến …
joined ^w^/ thanks for inviting đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
your welcome and thx!! bởi the way i joined yours! hơn một năm qua
big smile
Foreve1D đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!! :D:D:D:D:D:D:D have a great time!!! :D hơn một năm qua
Foreve1D đã bình luận…
No problem! hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:d hơn một năm qua
smile
Stya đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx soo much!! xD have a great day! hơn một năm qua
Stya đã bình luận…
np! Have a great ngày too! hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:):) hơn một năm qua
heart
rusher29 đã đưa ý kiến …
joined (: đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx dear! hơn một năm qua
heart
angel0028 đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx dear!!! :D hơn một năm qua
dqwert đã đưa ý kiến …
just joined đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!!! :D:D hơn một năm qua
kiss
sini12 đã đưa ý kiến …
Joined:D:D

I'm #5th fan,whoo..

tình yêu ya sweetie:)
đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
oh, thx!! luv u 2!! hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
U r welcome,^_^!! hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
AlOoOosh đã đưa ý kiến …
4th người hâm mộ :)
Congratulations !!!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!!!! <3 hơn một năm qua
AlOoOosh đã bình luận…
Welcome <3 hơn một năm qua
heart
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
think i can get a medal?? đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
sure, sis!!! hơn một năm qua
kiss
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
joined dear!! đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smile
BlondLionEzel đã đưa ý kiến …
2nd người hâm mộ :) :) đã đăng hơn một năm qua
namelessbastard đã bình luận…
thx!!!! :D:D:D:D hơn một năm qua