My Little Pony - Friendship is Magic Who has your yêu thích hát voice?

Pick one:
Twilight Sparkle (Rebecca Shoichet)
rượu làm bằng trái táo, rượu làm bằng trái táo, applejack (Ashleigh Ball)
Fluttershy (Andrea Libman)
cầu vồng Dash (Ashleigh Ball)
Pinkie Pie (Shannon Chan-Kent)
Rarity (Kazumi Evans)
 SouthParkSmart posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save