Mukuro Rokudo Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

cake
michellepotter đã đưa ý kiến …
happy birthday mukuro! đã đăng hơn một năm qua
cake
Renjio đã đưa ý kiến …
Happy late B-DAY, Mu-chan! So sorry that i forgot!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cake
Moosick đã đưa ý kiến …
Happy late Birthday Mukuro-sama! <3 đã đăng hơn một năm qua
LinaInverse25 đã đưa ý kiến …
OMosh check this manual out!! I'm SO Going to Order one :O :D xD
link đã đăng hơn một năm qua
smirk
chrome-san đã đưa ý kiến …
My elder sister and I use to read his fanfiction with Dino and Hibari, especially in humor genre. It is very best!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cake
Renjio đã đưa ý kiến …
HAPPY B-DAY,Mukuro-senpai! Sr 4 being late like this,have a great June 9th!:x:x đã đăng hơn một năm qua
cool
Renjio đã đưa ý kiến …
Mukuro-senpai,hot and charming:x:x đã đăng hơn một năm qua
heart
Hidan71 đã đưa ý kiến …
He is my fave in this show, I tình yêu him! đã đăng hơn một năm qua
Renjio đã đưa ý kiến …
I dreamed about Mukuro and Chrome in Saturday night and it was so creepy>_< đã đăng hơn một năm qua