phim chiếu rạp Who's your yêu thích X-Men: Dark Phoenix character?

Pick one:
Jean Gray (the Phoenix)
Jean Gray (the Phoenix)
Charles Xaiver (Professor X)
Charles Xaiver (Professor X)
Erik Lehnsherr (Magneto)
Erik Lehnsherr (Magneto)
Scott Summers (Cyclops)
Scott Summers (Cyclops)
Hank McCoy (Beast)
Hank McCoy (Beast)
Vuk
Vuk
Raven Darkholme (Mystique)
Raven Darkholme (Mystique)
Ororo Munroe (Storm)
Ororo Munroe (Storm)
Kurt Wagner (Nightcr- awler)
Kurt Wagner (Nightcrawler)
Peter Maximoff (Quicksilver)
Peter Maximoff (Quicksilver)
 whatsupbugs posted cách đây một tháng 1
view results | next poll >>
save