trả lời câu hỏi này

Monty mãng xà, trăn, python Câu Hỏi

I saw John Cleese performance last week. He spoke of a little poem about life: something like " first you're there and then you're not. " anyone know Who đã đưa ý kiến This and what it was exactly?

 Elfreko posted hơn một năm qua
next question »