trả lời câu hỏi này

Monster High Câu Hỏi

What is Dracula's last name

 jyziA posted hơn một năm qua
next question »

Monster High Các Câu Trả Lời

monsterhigh2015 said:
well, its 'count dracula' so, count is his first name and dracula is his last name
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »