thêm hình ảnh

Mitt Romney Hình ảnh

thêm video

Mitt Romney Video

tạo phiếu bầu

Mitt Romney Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: I'm sad :(
75%
13%
thêm mitt romney số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Mitt Romney Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm mitt romney các câu trả lời >>  

Mitt Romney đường Dẫn

thêm mitt romney đường dẫn >>  

Mitt Romney tường

madeleineg11 đã đưa ý kiến …
I've created a Ted Cruz fanpage! Here's the link: link đã đăng hơn một năm qua
SJF_Penguin2 đã đưa ý kiến …
"At least now, when the president blames the guy in his job four years ago, he'll be right."—National Review, December 3, 2012 đã đăng hơn một năm qua
Ashireechan đã đưa ý kiến …
I saw this group and thought "Oops." đã đăng hơn một năm qua
Jackiel_l đã bình luận…
what hơn một năm qua
WrongKillyoself đã bình luận…
B.U.R.N hơn một năm qua
Jans-15 đã bình luận…
WTF!!!!!! hơn một năm qua