Miley Cyrus Wall

hiển thị các bài viết 181-190 của 2074

heart
iluvllllll đã đưa ý kiến …
Me loves Miley (: And that will never change. đã đăng hơn một năm qua
maribou đã bình luận…
yea!!!!!me 2!! hơn một năm qua
maribou đã bình luận…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
heart
Hot_n_cold đã đưa ý kiến …
I ♥ Miley. She is so amazing. đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
What?! hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại No problem. :) hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
sad
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
i lovvee Miley so much !!!
i've been watching Hannah Montana since the first ngày it premiered on Disney channel in 2006, and it was really sad watching the very final episode. cuz i watched all the clips of the very first episode and i rememered everything ! :'( for a huge Miley người hâm mộ like me , its really sad. :{ đã đăng hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
big smile
banu23 đã đưa ý kiến …
life is wat u make it so lets make it rock! đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
<3 that song ! hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
tongue
DanaxDavvero đã đưa ý kiến …
I tình yêu the banner (: <3 đã đăng hơn một năm qua
ravi_dhakal36 đã bình luận…
ooo really hơn một năm qua
DanaxDavvero đã bình luận…
Yes it looks pretty cool <3 hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
anguzzu đã đưa ý kiến …
i really really tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
ravi_dhakal36 đã bình luận…
who me? hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
itsrealwillow đã đưa ý kiến …
lolz miley rox!! đã đăng hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
angry
cookiehead101 đã đưa ý kiến …
whats that whore doing on the internet!? đã đăng hơn một năm qua
twilightlover73 đã bình luận…
^^ Agreed hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Whore? Do bạn mean Miley? O_o hơn một năm qua
cookiehead101 đã bình luận…
uhh yh who else hơn một năm qua
spng đã bình luận…
xin chào everyone if bạn have Facebook please tham gia here thanks link(its team Demi and Miley ) hơn một năm qua
khy15ati đã đưa ý kiến …
bestest đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same ! shes amazing ! and haters get a life ! hơn một năm qua
simr77an đã bình luận…
same hơn một năm qua
LexiForeuerUrs đã đưa ý kiến …
Omgg , I loue Miley Cyrus soo whateuer anyone says bout her that is UNNECESARY ( i thinkk thts how u spell it ) Thay are juss D U M B ! đã đăng hơn một năm qua
aaliyah214 đã đưa ý kiến …
ong i tình yêu mily curus đã đăng hơn một năm qua
jozlyn201648306 đã bình luận…
ALOT OF PEOPLE DON'T LIKE HEr hơn một năm qua
LexiForeuerUrs đã bình luận…
Jozlyn - You're rite , eueryone doesn't like her , cuz eueryone LOUES her hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
i LOVVEE HEER !!!!! hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
I tình yêu her! :D hơn một năm qua
shideh đã đưa ý kiến …
Miley Cyrus đã đăng hơn một năm qua
shideh đã đưa ý kiến …
I duyfor u mils hoặc destiny đã đăng hơn một năm qua
vidvida đã bình luận…
um.. hơn một năm qua
shideh đã bình luận…
um hơn một năm qua
shideh đã bình luận…
i have an idea hơn một năm qua
surprise
sreekuttyxx đã đưa ý kiến …
Miley rocks...If u get achance 2 meet miley...wat wil u say hoặc WHAT WIL B UR REACTION???? đã đăng hơn một năm qua
LexiForeuerUrs đã bình luận…
I will be like , OMG IT'S u , Let's be BFF'S , Lets go meeet BOYS ! <3 hơn một năm qua
sreekuttyxx đã bình luận…
Waaaaaat? I will be like , OMG IT'S u????? If u get achance 2 meet miley...reply 4 dis!, friend.. hơn một năm qua
worried
banu23 đã đưa ý kiến …
I HATE CANT BE TAMED IT IS NOT AS YOUR REALITY! đã đăng hơn một năm qua
ssolanki đã bình luận…
i agree ,but song is awsome hơn một năm qua
aaliyah214 đã bình luận…
i agree i like two songs hơn một năm qua
banu23 đã bình luận…
the songs rock but not for miley! hơn một năm qua
mayamittens đã đưa ý kiến …
miley your my role model despite the scandals đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
shes my role model too ! yeah haters suck ! hơn một năm qua
big smile
MUFASAROAR01 đã đưa ý kiến …
U GET THE BEST OF BOTH WORLDS !!! đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
<3 that song ! hơn một năm qua
heart
sreekuttyxx đã đưa ý kiến …
Miley u rock d world..! Am ur greaaaaaat fan..! Sweet........ur so cute...! đã đăng hơn một năm qua
iholland95 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Miley!!! đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same ! hơn một năm qua
ScReAm321 đã đưa ý kiến …
Miley Cyrus is awesome!! đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
TOTALLY !!! hơn một năm qua
Nazanin đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn MILEY!!! đã đăng hơn một năm qua
vidvida đã bình luận…
me 2! hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
LOVVEE HEER TOO ! hơn một năm qua
shined55 đã bình luận…
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO hơn một năm qua
Nazanin đã bình luận…
booo 2 u hơn một năm qua
kiss
vidvida đã đưa ý kiến …
I tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu
bạn MiLeY! đã đăng hơn một năm qua
vidvida đã bình luận…
and thats a lot !!! hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same here ! hơn một năm qua
mayamittens đã bình luận…
bạn got it! hơn một năm qua
iPrayForMiley đã đưa ý kiến …
Hannah Montana will be wit me, wherever I go.! đã đăng hơn một năm qua
BaxterHaze đã bình luận…
AND WHY DO U SAY DAT...! hơn một năm qua
Nazanin đã bình luận…
yah me too! hơn một năm qua
ScReAm321 đã bình luận…
haha hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
awww same with me ! hơn một năm qua
robyn_thompson đã đưa ý kiến …
wow sounds like hannah is still making hannah montana (: đã đăng hơn một năm qua
BaxterHaze đã bình luận…
YEA...i dot she was gona b replaced...!!unfortuntely shes not. hơn một năm qua
-eva- đã bình luận…
yea hơn một năm qua
rahulshingte đã đưa ý kiến …
so if u r lover of hannah and miley than tham gia the club named miley cyrus and hannah montana những người đang yêu club đã đăng hơn một năm qua
BaxterHaze đã bình luận…
m soo joing hơn một năm qua
rahulshingte đã đưa ý kiến …
till now i remember the first episode of hannah montana i miss u a lot hannah live u very much đã đăng hơn một năm qua
crying
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
*sigh* i'll miss hannah montana forever being on Disney channel. i remember the first time i watched it ! its sad ! :'( đã đăng hơn một năm qua
rahulshingte đã bình luận…
really hơn một năm qua
236209 đã bình luận…
tell me about it..!! hơn một năm qua
ScReAm321 đã bình luận…
yeah... me too! hơn một năm qua
rahulshingte đã đưa ý kiến …
really the finale was very sad especially the song i'll always remember bạn i tình yêu hannah and miss her very much đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
SAME HERE !!! :'( hơn một năm qua
katyperryfan10 đã bình luận…
hate it when like bạn have somthing that bạn really like and bạn cant have it any thêm do bạn guys? hơn một năm qua
crying
TeenCelebFan đã đưa ý kiến …
I just watched the finale of Hannah Montana Forever Its relly sad :'( đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
IKR SAME !!! :'( hơn một năm qua
katyperryfan10 đã bình luận…
i used to have Disney channel for 6 months to try it out but my dad đã đưa ý kiến that we cant keep it hơn một năm qua
TeenCelebFan đã bình luận…
XD IKR!!! BUT THX hơn một năm qua
luv_miley đã đưa ý kiến …
miley ull always be my smiley luv ya my black obsession luv ya goosip girl đã đăng hơn một năm qua
mileygal4eva đã đưa ý kiến …
i used to tình yêu miley but now she changed đã đăng hơn một năm qua
MileyWontTell đã bình luận…
But she's still amazing :D hơn một năm qua
313020 đã bình luận…
u r soo right and i want the old miley to com back do u?? hơn một năm qua
pkrebelde đã bình luận…
People grow up U should too hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
shes just maturing. (: hơn một năm qua
heart
mpepin04 đã đưa ý kiến …
MILEY"S PARENTS BACK TOGETHER- MILEY IS THRILLED!- People Magazine đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
i'm so happy for her ! hơn một năm qua
mpepin04 đã bình luận…
ikr hơn một năm qua
313020 đã đưa ý kiến …
i use to tình yêu miley i got very thing for her but don't u think that "who ones my heart"video was alittel bit too much she's so cute,hot,talented,cool and smart so why she's waisting all of this đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
That video wasn't too much. Do bạn know lady gaga? Rihanna? Etc etc? hơn một năm qua
mpepin04 đã bình luận…
I totally agree! I think it was a little too aged for her! I tình yêu the story line and all but the bed, costumes, nahh hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
And Miley is an adult, TOO. hơn một năm qua
313020 đã đưa ý kiến …
i use to tình yêu miley i got very thing for her but don't u think that "who ones my heart"video was alittel bit too much she's so cute,hot,talented,cool and smart so why she's waisting all of this đã đăng hơn một năm qua
angry
Miah13Rose đã đưa ý kiến …
SHE'S VERY GOOD AND HOTTEST SINGER.But she changes her boyfriend every year!!!!!!!!WATZ THE HELL!I CAN'T GET A NEW ONE,AND SHE IS CHANGING ALL TIME, O-M-G đã đăng hơn một năm qua
MileyWontTell đã bình luận…
So what? Why shouldn't she? ;) hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Uhm maybe because she's hotter? Lol:P hơn một năm qua
Miah13Rose đã bình luận…
WHAT TRUE? hơn một năm qua
MileyWontTell đã đưa ý kiến …
Miley is talented and very pretty,there's no reason to hate her =D đã đăng hơn một năm qua
mpepin04 đã bình luận…
Tottalllyyy hơn một năm qua
milk234 đã bình luận…
not really she is a stripper hơn một năm qua
smile
Mishaal9821735 đã đưa ý kiến …
Miley is awsom. luv her đã đăng hơn một năm qua
smirk
supergirl1998 đã đưa ý kiến …
To all the Miley haters why don't bạn go to a different spot and stop posting ur sh*t on here thanxs ;) đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
i agree ! hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Im with ya on that one :D hơn một năm qua
Mishaal9821735 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
Jakefan666 đã đưa ý kiến …
Miley Nudezzz!!!!!!

link đã đăng hơn một năm qua
mpepin04 đã bình luận…
SHUT UP! bạn EVIL NASTY PERVERT! hơn một năm qua
12NatureLvr30 đã đưa ý kiến …
I'm not crazy for this teeny bop and pop icon. I don't hate her, it's just that I don't understand why parents think she's a good role model. đã đăng hơn một năm qua
mileygal4eva đã bình luận…
yah me2 hơn một năm qua
big smile
236209 đã đưa ý kiến …
hi miley những người hâm mộ how are you??? đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
I'm good. u? hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
^ Maggie don't bạn hate Miley? hơn một năm qua
mileygal4eva đã bình luận…
great hơn một năm qua
laugh
monhannah đã đưa ý kiến …
hi miley cyrus đã đăng hơn một năm qua
monhannah đã bình luận…
hello hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
Why are bạn talking to yourself?! :| hơn một năm qua
mpepin04 đã bình luận…
OMG u guys r LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
sweetheart988 đã đưa ý kiến …
Jonas đã đăng hơn một năm qua
sweetheart988 đã đưa ý kiến …
h Ihate. She's a bad romodle đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Bad role model? She never signed up to be one. People need to stop picturing her as one just because a bunch of 8 năm olds like her show. hơn một năm qua
sweetheart988 đã bình luận…
first of all i can say wat iwant wen i want and i dnt need yo permission and dnt correct ma sis u aint no grammer teacher so shut up cuz u sound stupid still tryin to defend miley cyrus hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Dude bạn have a very serious case of eye problem. Im still defending Miley? BAHAHAAH SEEMS LIKE SOMEONE CAN'T READ. Same, I don't need YOUR permission whether to talk to bạn like this hoặc correct your so called "sister" And what sound stupid? LOLOLOLOLOL Look whos talking xD xD Me? Shut up? LOLOL MAKE ME. hơn một năm qua
jc1820 đã đưa ý kiến …
i tình yêu MILEY CYRUS .. she is very CUTE ! đã đăng hơn một năm qua
Idunn đã đưa ý kiến …
I have moved the competition "Post your yêu thích Miley dress," to 12. January.
đã đăng hơn một năm qua
smile
isabel_cristina đã đưa ý kiến …
hello đã đăng hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
Heya! :) hơn một năm qua
isabel_cristina đã bình luận…
hello hơn một năm qua
monhannah đã bình luận…
hi hơn một năm qua
isabel_cristina đã bình luận…
hello hơn một năm qua
neonstars đã đưa ý kiến …
ok this girl started actin like a slut and ... now the drugs plzzz she needz to gota soap oprea đã đăng hơn một năm qua
neonstars đã bình luận…
lalalallallalal(evil-cute luagh) hơn một năm qua
neonstars đã bình luận…
ur so chidish hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
*shrugs* bạn were the one that wanted to fuck me (: hơn một năm qua
angry
ScottishChic đã đưa ý kiến …
URGH!!!
Someone just đã đăng on the ngẫu nhiên spot about this 53 năm old male stalker of Miley's. He's obsessed!!
He even LOOKS like her, literally. I thought he was Miley!! I actually feel sick. Poor Miley...
He was arrested (thank GOD) but he's like "Miley sends me secret messages through Hannah Montana, we're meant to be together" URGH! bạn PEADO!!!!! đã đăng hơn một năm qua
angry
bryonna đã đưa ý kiến …
i like seriously can't find that piture of miley selena taylor and demi altogether on fanpopso if bạn want proof that i was correct tokio lover then go to www.ignn.com and look for that picture bạn đã đăng on here.and bạn should stop putting false info on here and selena and demi ARE Những người bạn for the LAST time they have been Những người bạn since they met on BARNEY đã đăng hơn một năm qua
bryonna đã bình luận…
go to www.ign.com hơn một năm qua
bryonna đã bình luận…
it is a picture with the kardashians in the same dresses bạn đã đăng on here and they have the same pose hơn một năm qua
bryonna đã bình luận…
hoặc go to Google and type pics of the kardashians and find the pic of kim khloe and kourtney laying down and on the side bạn will fing a pic of the same pic bạn đã đăng hơn một năm qua
neonstars đã đưa ý kiến …
ok miley was caught smokin a bong đã đăng hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
So? hơn một năm qua
sy-sy đã bình luận…
ha ha who cares about miley anyways she s just a slut hơn một năm qua
neonstars đã bình luận…
i knoe right thx hơn một năm qua
trousina đã đưa ý kiến …
I tình yêu Miley,she's pretty Miley-cious... đã đăng hơn một năm qua
smile
smiley28dec đã đưa ý kiến …
waiting phía trước, chuyển tiếp to miley upcoming movie!! đã đăng hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
Ooh. What's her upcoming movie?? I haven't heard anything about it! hơn một năm qua
milkachoco đã bình luận…
It's LOL – Liên minh huyền thoại Laughing out loud, remake of 2008 Franch movie. hơn một năm qua
ahcattelll đã đưa ý kiến …
hi your is as your the can bạn we good
as
đã đăng hơn một năm qua
smile
Hot_n_cold đã đưa ý kiến …
I'm not a big người hâm mộ of Miley but I have to say she has talent. :)
đã đăng hơn một năm qua
jade1 đã bình luận…
She may have talent but it should go to another person. hơn một năm qua
xletitallout đã bình luận…
No It Shouldn't She Deserves It...:/ !! hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
^agreed. hơn một năm qua
ScottishChic đã đưa ý kiến …
I'm gonna say this for the last time but with a couple of swear words for once:
Haters, GET THE FUCK OFF OF THIS FUCKING SPOT! I am sick to death of all of you! Not ONE of us give a shit that bạn hate Miley, MILEY doesn't give a shit that bạn hate her, she'd probably hate bạn too! Now, FUCK OFF and go get a fucking social life- seriously, have bạn lot got nothing better to do than come on here and say, "I hate Miley, she's a bitch, she's a whore"? < Yeah, REAL original guys. đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Support. What us những người hâm mộ should do is báo cáo every single haters that comes bullshiting on this spot. Their accounts and their posts. hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
Aye. Good plan!!!!!! hơn một năm qua
big smile
katyparryfan đã đưa ý kiến …
i like the song cant be tamed đã đăng hơn một năm qua
heart
jodie07 đã đưa ý kiến …
miley cyurs is my role model đã đăng hơn một năm qua
katyparryfan đã bình luận…
i agree too hơn một năm qua
jade1 đã bình luận…
Miley cyrus is a horrible role model. hơn một năm qua
ahcattelll đã đưa ý kiến …
I HAVE THE SIME BYIDAY đã đăng hơn một năm qua
ahcattelll đã bình luận…
DO HAVE THE A SAME BDAY hơn một năm qua
zoeykutty đã bình luận…
well for me she is the worst chó cái, bitch ever in this world hơn một năm qua
ahcatt đã bình luận…
form wand hơn một năm qua
Selroro123 đã đưa ý kiến …
I hate mily so much
đã đăng hơn một năm qua
rahulshingte đã bình luận…
whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Then get the fuck off her spot idiot. hơn một năm qua
sellybiebz4ever đã bình luận…
lol^^^ hơn một năm qua
heart
iluvllllll đã đưa ý kiến …
"I miss you"
Kay that song teared me up. I tình yêu it (: đã đăng hơn một năm qua
mc1234cruz đã đưa ý kiến …
i hate miley cyrus she is a dumb chó cái, bitch đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Then get the fuck off her spot. hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
O_O hơn một năm qua
mc1234cruz đã bình luận…
now what are bạn going to say about it hơn một năm qua
big smile
sabrinalover63 đã đưa ý kiến …
my name is sabrina stander i am 16 năm old i am born march 6. 1994 i am so nice to people and i tình yêu justin bieber đã đăng hơn một năm qua
sabrinalover63 đã bình luận…
this is my mom hơn một năm qua
puppylove63 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
jade1 đã bình luận…
Who cares ? hơn một năm qua
smile
MUFASAROAR01 đã đưa ý kiến …
in my opinon Miley Cyrus is wat made family channel so được ưa chuộng
and shes a natural singer đã đăng hơn một năm qua
readbooks đã bình luận…
no she's not!!!! :( hơn một năm qua
Flora_Bloom đã đưa ý kiến …
I tình yêu Miley's songs! đã đăng hơn một năm qua
katyparryfan đã bình luận…
me too hơn một năm qua
Flora_Bloom đã bình luận…
Yay!!!!! hơn một năm qua
angry
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
stop hating on Miley !!!!!!!!!!!!!!!! >:(
theres no way she would do something as bad as drugs !
shes only 18 , she wouldn't do that ! LEAVE HER ALONE !
stop hating on her ! đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
I soo agree! I hate all the mean things people are saying to her. I mean I'm not a người hâm mộ but I respect other peoples opinion. hơn một năm qua
halloula đã bình luận…
She's on drugs,haven't bạn seen her video getting high ? hơn một năm qua
halloula đã bình luận…
@x-Sophie-Jade-x ,taytaybieber đã đưa ý kiến that should wouldn't do somthing bad as drugs,I just corrected her,as simple as that,no big deal so relax please :) hơn một năm qua
dakotarocks1 đã đưa ý kiến …
I tình yêu miley cyrus
đã đăng hơn một năm qua
sammy2000 đã đưa ý kiến …
ILOVE MILEY CYRUS
đã đăng hơn một năm qua
jdblover4life đã đưa ý kiến …
I will tell bạn guys the truth, because some people on here are calling me a hater. To tell bạn the truth, I tình yêu her voice and her music. I believe that Miley is an incredibly talented girl, but I don't like that she is putting these hình ảnh into young kids mind. But I can't blame her for wanting to grow up and wanting to be treated like an adult. I'm fighting with myself on if I should be a người hâm mộ hoặc not. Can someone help me, please? State a reason and why on my wall. This is going to help me alot đã đăng hơn một năm qua
Ffi4ever đã bình luận…
I believe bạn =) If bạn are a người hâm mộ of Miley Cyrus, tham gia the club and ingore people who called bạn a Hater. =) hơn một năm qua
ChantiiGG đã bình luận…
I agree with Ffi4ever =) hơn một năm qua
ScottishChic đã đưa ý kiến …
I get what everyone is saying; yes Miley has changed, well it's her life, so let her. She can do as she pleases, yeah, she may have drifted a bit from being the BEST rolemodel for younger ones but she shouldn't have to pretend, not even for her fans. She still makes epic âm nhạc and, bạn know what, we can't judge her fairly cause we don't know her and there may be a lot happening to her right now so leave her be, she doesn't need hate. Especially not from those who are supposed to be her "fans". đã đăng hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
Keep on rocking Miley and don't let the haters get to you! hơn một năm qua
WakkoWarnerLuv đã bình luận…
I tình yêu her epic âm nhạc ^^ I just have an unexplained fear of birds O_O That is why I got scared of the âm nhạc video Can't Be Tamed ^^ XD I still tình yêu ya Miles! hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
@iluvllllll thank bạn very much. :P hơn một năm qua
smile
iluvllllll đã đưa ý kiến …
Miley Cyrus = awesome. Her haters on this spot need to get a freaking life. She's 18, can do whatever she wants to do, bạn guys don't have the right to judge her. đã đăng hơn một năm qua
robstenforever đã bình luận…
thats right hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
thank bạn thank bạn *bows* :) hơn một năm qua
cemmie123 đã đưa ý kiến …
i was mileys huge người hâm mộ and im 11 but she dissapoints me big time :( đã đăng hơn một năm qua
WakkoWarnerLuv đã bình luận…
:0( I sorry. hơn một năm qua
cemmie123 đã bình luận…
loll why u sorry? hơn một năm qua
smile
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
theres a lot of hating on Miley these days .
i just wanted to let her know on her spot that i support her !(: đã đăng hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
:( the Miley hate needs to stop. It's too much :/ hơn một năm qua
hmmm
selenagomezfan7 đã đưa ý kiến …
omg. Miley got Caught smoking WTF is her problem maybe she was smoking heavy drugs i feel bad for the little kids đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
What really?! omg....... hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
She's 18, she can do whatever she wants hơn một năm qua
ScottishChic đã bình luận…
Sorry, TayTayBieber but she did. There IS video proof and everything. hơn một năm qua
heart
brittanybab3 đã đưa ý kiến …
I L0V3 TH3 W@Y SH3 DRSSZZ I DRESS JUS L;IK3 H3R<3! đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã đưa ý kiến …
luv ur music!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
jlaffertylover đã đưa ý kiến …
so how does everyone feel on the miley smoking a bong issue? đã đăng hơn một năm qua
dorica_ đã bình luận…
i don't know what's happening to her :// :) hơn một năm qua
Dada đã bình luận…
Sad. Hoping she'll seek help because she is Mất tích and going to the wrong things. I wish her the best but I don't want to support her right now. I think her family should get away from the limelight for a while and work on their issues. I hope her family the best. hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
first its illigle in CA một giây its gross hơn một năm qua
jlaffertylover đã bình luận…
i mean i tình yêu her but i have no idea whats she is doing with her life. she needs to get away from everything and come back when she able to. hơn một năm qua
hottychick12 đã đưa ý kiến …
xin chào its me miley hhahaha i added a bức ảnh of me heheh come check my thông tin các nhân out!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
bạn are not Miley. Your just trying to get fans. hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Pathetic poser hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
^xD hơn một năm qua
big smile
selenagomezfan7 đã đưa ý kiến …
Who Agrees Selena Gomez Is Better Then Miley Cyrus! đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
With voice=Miley. Miley has a very powerful voice that is very unique. Songs=Miley. Miley's songs are empowering and most have a good message like the climb yet Selena's songs are mostly about love. Personality=Selena. I think Miley is growing up to fast. but i'm sure she is a nice person. hơn một năm qua
BaxterHaze đã bình luận…
WELL DEY BOTH HAV POWERFUL VOICES A A SUMWAT LKE SIMILAR......!!!!!!!! hơn một năm qua
iluvllllll đã bình luận…
Miley. She can sing. hơn một năm qua
party_chic100 đã đưa ý kiến …
happy belated birthday miles!!! hope bạn have many many many thêm gr8 bithdays to come ! :) đã đăng hơn một năm qua
hottychick12 đã bình luận…
thx add me hơn một năm qua
sweetalex97 đã đưa ý kiến …
who cares ?!?!!?!?!? đã đăng hơn một năm qua
BaxterHaze đã bình luận…
WAT DO U MIN WHO CARES??? hơn một năm qua
jolia đã bình luận…
ya really discusting hơn một năm qua
luv_miley đã bình luận…
come back hơn một năm qua
laugh
liampaynegirl1 đã đưa ý kiến …
1direction are class đã đăng hơn một năm qua
cake
nanoos đã đưa ý kiến …
happy birthday miley đã đăng hơn một năm qua
hottychick12 đã bình luận…
xin chào thx add me hơn một năm qua
kristenman1072 đã đưa ý kiến …
i luv u miley ! happy birthday.......... đã đăng hơn một năm qua
hottychick12 đã bình luận…
omg thx ur all so sweet to me hơn một năm qua
cake
buttefliesrock đã đưa ý kiến …
happy late birthday miley!:) đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
Wait it was her birthday? Crap I forgot! hơn một năm qua
byancaonlyone1 đã bình luận…
ooooo yes happy brithday miley (23november) hơn một năm qua
buttefliesrock đã bình luận…
yeah sure was november 23rd! hơn một năm qua
nanoos đã bình luận…
ooooo yes happy brithday miley hơn một năm qua
h2omeramaid96 đã đưa ý kiến …
miley pls read this!!!!!! trim hoặc cut ur hair it bugs me when i watch the last song hoặc hannah montana. if u dont want 2 cut it then at least girl it hoặc put it in a braid hoặc a ponytail hoặc something. it looks soo horrible when its really long and its straight. thanks for ur time!!!! đã đăng hơn một năm qua
Taylor--Swift đã bình luận…
don't be mean hơn một năm qua
h2omeramaid96 đã bình luận…
i thought u didnt like me!!!! hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
me brat hơn một năm qua
noplacelikemlbn đã đưa ý kiến …
I know a lot of people think Miley is a slut... but she's just trying to prove she's grown up now, even if she's going about it wrong. I <3 u Miley, **** bạn haters! đã đăng hơn một năm qua
h2omeramaid96 đã bình luận…
no u r just wrong i get tht shes trying 2 prove herself but she is the tiếp theo lindsey lohan. if her dad wasnt with her she wouldnt of got the role of hannah montana!!!! hơn một năm qua
noplacelikemlbn đã bình luận…
I've got a right to like Miley, don't I? Free country. hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
no she changed her name (to:hottychick 12) :( sad bạn don't know your self hơn một năm qua
h2omeramaid96 đã đưa ý kiến …
Heey miley!! if u could respond to this that would be amazzin!!! đã đăng hơn một năm qua
ilovecbandjb123 đã đưa ý kiến …
bạn know what i hate, ppl don't like miley cause of the stuff she does.. but i still like her i mean like okay she did that stuff but if bạn think about it the other ppl they like..do stuff like that!! and i tình yêu miley i especially tình yêu her songs they are the best!! but everyone that says that hate miley...think about it.....plz.......cause the other famous ppl bạn like might even do worse than that......:) i LoVe YoU MiLeY cYrUs...:)) đã đăng hơn một năm qua
big smile
TeenCelebFan đã đưa ý kiến …
Happy....uhh LATE BIRTHDAY MILEYYY!! I NEED FANZ!! PLEASE I HAVE ALOT OF MILEY ON MINE!! TRUE hoặc FALSE AND THAT KIND OF STUFF đã đăng hơn một năm qua
cake
JamesAndMe đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRTHDAY...I KNOW IT'S LATE I WAS SUPER BUSY...I tình yêu U THOUGH DO NOT FORGET THAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! u rock robot <3 đã đăng hơn một năm qua
disneygulz4ever đã đưa ý kiến …
Happy birthday miley.................. đã đăng hơn một năm qua
milyanne đã đưa ý kiến …
hi just wanna say happy birthday miley cyrus she turned 18 yesterday my brother saw here on Facebook just had to add here because its here birthday so yeah to miley đã đăng hơn một năm qua
heart
smep_jonas đã đưa ý kiến …
I'm TEAM Niley forever and ever ++ !! đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
its miley not niley ddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hơn một năm qua
cake
smep_jonas đã đưa ý kiến …
Happy BirthDay Miley!!! I tình yêu You!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
ILoveAdam4Ever đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Miley we all tình yêu you!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Eternal-fighter đã đưa ý kiến …
It's a shame that I share birthday with that girl. đã đăng hơn một năm qua
JamesAndMe đã bình luận…
oh shush hơn một năm qua
milicac đã bình luận…
hahahahaha hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
yah hahahahahahaha hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Miley !!! I tình yêu bạn !!!
tình yêu , your biggest người hâm mộ . Taylor . :*
đã đăng hơn một năm qua
selenagomezfan7 đã bình luận…
awww she's 18 hoặc 19 hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
18 hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
dddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hơn một năm qua
redpick đã đưa ý kiến …
ih Can bạn wrint me back? I lik yor sogs. tình yêu Hayleigh XOXOXOXOXOX đã đăng hơn một năm qua
vidvida đã đưa ý kiến …
happy miley`s birthday!!! happppppppppyyyyyyy birth day!
i wish u the best things in the world!!!
i tình yêu bạn 4ever!
we are ur real những người hâm mộ and we always have bạn back! ;)
i always tình yêu bạn and have your back!u are amazing i tình yêu u JUST THE WAY U ARE! u are amazing talented awsome intresting and ....one of the best singers in the whole world!
i tình yêu u just the way u are and never ever change!
just be yourself and....I REALY REALY REALY DO tình yêu YOU! bạn ARE MY FAVORITE!
LIKE ALWAYS PEACE!
tình yêu YA
đã đăng hơn một năm qua