mikio Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

cake
LaRinta đã đưa ý kiến …
happy birthday Mikio!!! wish U all the best!! GBU \(^O^) đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx ^^ hơn một năm qua
LaRinta đã bình luận…
i haven't see u yet, sorry i can't to ur house. i really busy, maybe tomorrow. :) hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
yup np i'm not mad :p hơn một năm qua
big smile
tarrangero đã đưa ý kiến …
60th người hâm mộ ^^ đã đăng hơn một năm qua
Natsumi_5611 đã bình luận…
62th fan!! hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx frnd ^^ hơn một năm qua
big smile
dwitra đã đưa ý kiến …
HY ... đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
haii koko ^^ hơn một năm qua
1234566789 đã bình luận…
hello hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
arigatou ^^ hơn một năm qua
worried
mikio đã đưa ý kiến …
i'm sorry i don't online for a long time
i'm just to busy đã đăng hơn một năm qua
Manul119 đã bình luận…
oh hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
yea i miss bạn all !!!! hơn một năm qua
cool
anime66 đã đưa ý kiến …
new biểu tượng and banner cool!!!! đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx ^w^ hơn một năm qua
Manul119 đã bình luận…
yay!!!Someone like my banner!!! hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
yea ur good banner maker hơn một năm qua
crying
mikio đã đưa ý kiến …
xin chào !!!!
i got a bad news !!!!
i can't chat every ngày cuz my dad say i need to study (cry) !!! đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
i can chat n weekand hơn một năm qua
Manul119 đã bình luận…
oh.. hơn một năm qua
LaRinta đã bình luận…
yeah... ok... i understand hơn một năm qua
laugh
katzneko đã đưa ý kiến …
Nice biểu tượng for the club! But.. LOL – Liên minh huyền thoại for the banner.. What's wrong with the banner anyway? đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
ohh ok i will change it and thx hơn một năm qua
katzneko đã bình luận…
I didnt mean bạn should change it... I just.. I just... Just forget it.. XD hơn một năm qua
katzneko đã bình luận…
Oh okay. :) hơn một năm qua
big smile
mikio đã đưa ý kiến …
how are u everyone ??
and thx for tham gia my club ^^ đã đăng hơn một năm qua
katzneko đã bình luận…
Im fine!! ^ ^ hơn một năm qua
dwitra đã bình luận…
Yoppo...^^ hơn một năm qua
Vivi-the-Hedgie đã đưa ý kiến …
Peace out, trang chủ Dog! đã đăng hơn một năm qua
Vivi-the-Hedgie đã bình luận…
? hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
xin chào ^^ hơn một năm qua
Vivi-the-Hedgie đã bình luận…
hi hơn một năm qua
worried
Manul119 đã đưa ý kiến …
Sorry!Mikio is out of town.You will not see her for four days.... đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx but i can open internet but not long , ur nice tq ^^ hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
i open it in hotel ^^ hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
i'm trang chủ ^^ hơn một năm qua
big smile
mikio đã đưa ý kiến …
plz tham gia my club !! đã đăng hơn một năm qua
katzneko đã bình luận…
JOINED!! XD hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx !! hơn một năm qua
mischievous
abbie_lelouch đã đưa ý kiến …
joined.XD đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx !! hơn một năm qua
abbie_lelouch đã bình luận…
npXD hơn một năm qua
big smile
LaRinta đã đưa ý kiến …
xin chào karen, thanks for invite me đã đăng hơn một năm qua
mikio đã bình luận…
thx to u to !!! hơn một năm qua