Michael Jackson Wall

hiển thị các bài viết 621-630 của 6453

caligurl16 đã đưa ý kiến …
What time is it where bạn guys are at?
Right now its 6:22pm in California đã đăng hơn một năm qua
MJodella đã bình luận…
10:30 am Malaysia hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
8:20 am in Romania :) hơn một năm qua
bubbles0 đã bình luận…
8:55 pm in Australia :) hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Mmmmm yogurt....I tình yêu YOGURT!!!YAY!! đã đăng hơn một năm qua
lilliana8 đã bình luận…
me to not all thuyền mành, rác rưởi, rác i eat i eat good thực phẩm LOL – Liên minh huyền thoại just kidding!!! hơn một năm qua
CallianCrazy đã bình luận…
*o* yogurts amazing :) hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
YAY!!!yogurt is yummy I tình yêu strawberry-banana flavor!!YAY!! hơn một năm qua
CallianCrazy đã bình luận…
i tình yêu mixed berry :) LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
lewishunter đã đưa ý kiến …
michaeel jackson's a fucking legendd (Y) đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!! I just finished eating lunch!!! YAY FOOD!! đã đăng hơn một năm qua
kimijonas đã bình luận…
im hungry hơn một năm qua
iheartMJJ đã bình luận…
me five!!! hơn một năm qua
iheartMJJ đã bình luận…
me five!!! hơn một năm qua
big smile
mjhott đã đưa ý kiến …
I finally woke up happy! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại no one woke bạn up!! from your dream hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Lmao it's ok well I haz to wash the dishes ttyl hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Ok later, amiga! hơn một năm qua
laugh
healtheworld65 đã đưa ý kiến …
OMG THIS SOOOOO AWESOME!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
what??? hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
O look here's the tường I was looking 4 it found it YAY!! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại me too!! hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
im bored đã đăng hơn một năm qua
ilove_mj đã đưa ý kiến …
James Brown is actually really good :O <3
tình yêu bạn Michael xxxx đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Bye people I haz to go( not like go to the restroom like I haz to leave) ok bye ttyl đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
later, amiga! hơn một năm qua
ozchick đã đưa ý kiến …
I đã đăng my first fanfic in the bài viết section called Mike and Brandi Part 1 đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!I finally đã đăng my mj scary stories!! đã đăng hơn một năm qua
Jazzyluvzfp đã đưa ý kiến …
hi, i just đã đăng sum hình ảnh for the 1st time đã đăng hơn một năm qua
caligurl16 đã đưa ý kiến …
anyone on here? đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
I just found out my 11 năm old sister is almost taller than me. đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Why is everyone taller than me. hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Done and dam this is the longest story I've ever done! hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
that was a long story, but it was great! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Finally I đã đăng my mj scary story yay!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
CallianCrazy đã đưa ý kiến …
I just made Sô cô la bánh nướng nhỏ with Sô cô la icing! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
no fair i want a cupcake!!with Sô cô la iceing!! hơn một năm qua
CallianCrazy đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại i'll save one for bạn :) hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
yay!!cupcakes!! i tình yêu cupcakes!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
GOOD NEWS!!!I FOUND MY MANGO! đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
i going 2 giường nite everyone tình yêu you
đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
Sad is not a way to live life. đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
no its not...so that y being HAPPY IS COOL!! hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Yeah your right. and I'm not being cool again. hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Lmao, a mango! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!! I tình yêu THE chuột đồng, hamster SONG!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
pass the mango!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
pass the pineapple!! hơn một năm qua
iheartMJJ đã bình luận…
pass the baby tomato!!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Pass the bánh mì nướng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I want that piece of mango!! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Mmmm mangos!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
paloma97 i finally saw the annoying cupcake!!lmao!! hơn một năm qua
blush
meplusmichael đã đưa ý kiến …
i tình yêu willy wonkaa đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
ME TOO! hơn một năm qua
meplusmichael đã bình luận…
hes coollll hơn một năm qua
meplusmichael đã bình luận…
:D i tình yêu his personailtyy hơn một năm qua
PrinceMJluv đã đưa ý kiến …
tsk tsk tsk. Don'tcha jus LOOOVE haters? LOL – Liên minh huyền thoại I do đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
NO WAY!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại i agree with ripkopmjj hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
sorry randomly i have had to be going on and off it is 12am here what time is it there?
đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
i got 8:00pm hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại xin chào kool hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
RIPKOPMJJ U KNOWS WHATS WERIED? hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
xin chào i'm on here again what have i missed? đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
BOREDEMM!!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
i like elmo hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
YEAH =D hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Knock Knock đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Ok!!!*opening the door* ah man it's just a girl scout selling cookies!! Crap!! hơn một năm qua
CallianCrazy đã đưa ý kiến …
I am absolutely completely totally in tình yêu with MJ XD and im very bored... LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
Same! hơn một năm qua
CallianCrazy đã bình luận…
Today has been a very slow boring ngày :) hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yeah hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I want a cake!!! With Sô cô la frosting and Sô cô la center and Sô cô la everything!! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
WITH MICHAEL IN THE BAD ERA TO SREVE IT TO U!!! hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
mmmmmm that sounds to good!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
reemany đã đưa ý kiến …
xin chào would u tham gia my diễn đàn www.ppbjackson.lefora.com thnx :) its about michael prince paris and the whole jackson family =D đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
no no and yes hơn một năm qua
reemany đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
reemany đã bình luận…
cool :) hơn một năm qua
heart
mj4ever202 đã đưa ý kiến …
i tình yêu MJ đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Michael is sexy like....ummmm nevermind no guy is as sexy as my mr.cupcake aka mj!!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Michael Jackson is sooooooo sexy cuz he's so hot hotter than the sun lmao đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I tình yêu animals!!! And cupcakes!!!! O and mj!!! YAY!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
There's an annoying cupcake on YouTube? hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
I want a pieace of mango!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
ilove_mj đã đưa ý kiến …
I wish there was this HUGGEE michael jackson tribute where all the những người hâm mộ get together and sing MJ songs and dance to them and do alot of mj stuff (: <3 Oh how lovelyyyy đã đăng hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
Me too. That would be sooo awesome! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MJlover96 đã bình luận…
it would be awsome. hơn một năm qua
ilove_mj đã đưa ý kiến …
Daymmmnn! Michael is very very very very very hot! đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
NO SEXY! hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
tình yêu in an elevator* hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
what? hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Omg dudes u can not believe how my mom embrassed me with mj *face palm* đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
what did she do? hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
She đã đưa ý kiến I wad in tình yêu with mj in front of tios and tias hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
wow hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!!! I ate a cheeseburger!!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Me+cheeseburger= me happy yay!! hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
cool hơn một năm qua
MJlover96 đã bình luận…
mmmm i tình yêu thịt băm có lẫn phô mai, cheeseburger, phô mai LOL – Liên minh huyền thoại bạn make me hungry LOL?? hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
there's nothing to do who ese is bored? i no i'm đã đăng hơn một năm qua
alexmswann đã bình luận…
me :( hơn một năm qua
kimijonas đã bình luận…
im bored too hơn một năm qua
MJlover96 đã bình luận…
i made up a song from earth song but only most of it. hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
ok im back
đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
YAY!!!!!!!!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
im bored!!! hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
me too hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
brb i got to go wash the dishes i hate it!!:( đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MJlover96 đã bình luận…
al right some times we have to work and its very mading just for alwere family. hơn một năm qua
alexmswann đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
lucaslover528 đã đưa ý kiến …
I'm trying so hard to get a fanatic medal of mj! :( đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
How do u get those? hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại yeah LMP IS SOOOOO PROUND OF U VEXI!!!! AND MJ hơn một năm qua
Vexi đã bình luận…
LOL. :D hơn một năm qua
foreveraMJJFan đã đưa ý kiến …
i miss mj alot :( <3 đã đăng hơn một năm qua
UmOkayThen đã bình luận…
Me too:( hơn một năm qua
IceShimmer đã bình luận…
me too :( wish bạn were here MJ :( hơn một năm qua
CallianCrazy đã bình luận…
Same here! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Ahhh I have to was the dishes!!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
*wash hơn một năm qua
xMJFAN93 đã bình luận…
aww :3 hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
i hate doing that hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Awesome. Then tham gia link and link đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Omg....I just saw a program on how the world is gonna be without oil.....me is scared LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
heehee dont worry michael there and yout cat! :> hơn một năm qua
11212 đã đưa ý kiến …
me đã đăng hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
Who likes Lisa Marie Presley? đã đăng hơn một năm qua
mjjs_sweetheart đã bình luận…
ME!!! hơn một năm qua
Vexi đã đưa ý kiến …
I only like the wall, the other changes are pretty annoying. đã đăng hơn một năm qua
sunny
alexmswann đã đưa ý kiến …
do yall like the new changes đã đăng hơn một năm qua
mppbfanluvr đã bình luận…
kinda but i like it how it was. hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
im starting to... hơn một năm qua
alexmswann đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Whine up whine up!! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Cuz I got jungle fever cuz I jungle fever! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
YAY!!! Jungle fever!! hơn một năm qua
alexmswann đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
11212 đã đưa ý kiến …
R.I.P Michael Jackosn
we all in this site coz of loving you
isn't that great
đã đăng hơn một năm qua
reemany đã đưa ý kiến …
its www.ppbjackson.lefora.com =] đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã bình luận…
i've sind up hơn một năm qua
reemany đã bình luận…
Thnx :) hơn một năm qua
reemany đã đưa ý kiến …
xin chào guys if ur a người hâm mộ of michael prince paris & blanket tham gia my diễn đàn plss thnxx a bunch =] đã đăng hơn một năm qua
heart
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn mj đã đăng hơn một năm qua
heart
renesmee131 đã đưa ý kiến …
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ ♥
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝♫

-----$$-----$$------$$$$$---
-----$-$---$-$-------------$---
-----$--$-$--$-------------$---
-----$---$----$-------------$---
-----$---------$------$$$$---- đã đăng hơn một năm qua
ripkopmjj đã đưa ý kiến …
moring family its 830(usa newyorktime) đã đăng hơn một năm qua
heart
meishaJaxon đã đưa ý kiến …
my heart,my day,my mine only just for Michael Jackson đã đăng hơn một năm qua
heart
ilove_mj đã đưa ý kiến …

___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$MJJ$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$MJJ$$$$MJJ$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$MJJ$$$$$$$$$$$$MJJ$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$MJJ$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$MJJ$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$ đã đăng hơn một năm qua
ilove_mj đã đưa ý kiến …
(¯`v´¯)
`*.¸.*´ Before bạn Judge Him..
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) Try Hard To tình yêu Him.....
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• Look Within Your Heart....
Then Ask.. HaVe bạn Seen HiS CHiLDHooD ??!! đã đăng hơn một năm qua
TEEHEE819 đã đưa ý kiến …
well I'll (L) Michael from the bottom of my tim, trái tim and i can't believe he left the world for a năm :( đã đăng hơn một năm qua
moonwalker-1997 đã bình luận…
:'( hơn một năm qua
SarBear1579 đã bình luận…
:( hơn một năm qua
heart
MJJLOVE đã đưa ý kiến …
♥ ♥ ♥ ♥ I tình yêu bạn forever and for all time thêm than anything in the World♥ ♥ ♥ ♥ I miss bạn so much that it hurts... bạn are the Perfection!!!♥ ♥ ♥Michael Jackson Forever!!! bạn are the tình yêu of my Life!!!!♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
CrissloveMJ đã đưa ý kiến …
I tình yêu Michael soooo much!!!! (❤‿❤)
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') ::::::::♥ ♥ ♥ Miss bạn Mikey♥ ♥ ♥ ♥ :::::::::::
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
đã đăng hơn một năm qua
heart
MikeismyAngel đã đưa ý kiến …
♥♥♥♥♥ I tình yêu bạn 4 ever my Angel!!! ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
MikeismyAngel đã đưa ý kiến …
Michael, bạn are the tình yêu of my life....I looove and miss bạn soo much....L.O.V.E Csilla ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
Smart_Girlove18 đã đưa ý kiến …
I tình yêu MJ đã đăng hơn một năm qua
heart
d_mjj95 đã đưa ý kiến …
I tình yêu MICHAEL JACKSON CUZ IT'S ALL FOR L.O.V.E. đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
hello is anyone on here at the moment? đã đăng hơn một năm qua
tynialuvsu đã đưa ý kiến …
Mikey #1 luv forever đã đăng hơn một năm qua
Cristina98 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Michael!!! I wish bạn are here with me... I tình yêu bạn and miss you!!!!! Mwa Mwa xxxx Cristina đã đăng hơn một năm qua
heart
MikeismyAngel đã đưa ý kiến …
I looove bạn soo soo much Mike!! ♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại I am soo in tình yêu with mj!!!!

Give in to me Mj -(new catchphrase btw) đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại when did u put that there hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
I have to go, bạn wonderful people! talk to bạn all tomorrow! PEACE! đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Kk peace out amiga que dios te vendige hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Late amiga!LOL hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
wow big time difference freaky!!!! hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
i just ate a Sô cô la cupcake with rasberry icing and a chcolate swirl !!!! LOL – Liên minh huyền thoại *laughs as miss cupcake is jelous* đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Aww no fair!!! I tình yêu Sô cô la bánh nướng nhỏ that's so not fair!!! hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
thanks but MJLegacygirl came up with it!!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
heehee!! that me! :? hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
Im eating chicken and rice. đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Cool!! I tình yêu aroz!! hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
and bánh nướng nhỏ are một giây only to MJ!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
YAY!!! bánh nướng nhỏ rock!!! I tình yêu them a lot!!! hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
anyone on here at the moment? đã đăng hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
hii!! hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
I'm still confused with the new change lol!! :)) hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
yes caligurl16 hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
btw miss cupcake i tình yêu your new biểu tượng soooooo cute i tình yêu dolphins!!!! đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
your story is cool as well!!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Me 2!!! But thier humpback whales I tình yêu động vật especially whales and dolphins!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Thanks! hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
i tình yêu dolphins i went swimming with them for my 15th birthday!!!!! hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã đưa ý kiến …
wow!! I just gieo, lợn nái the new change on here.... it seems nice :) we have a tường :)) đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Yeah I like this magical wall! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Me 2!!! hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
me too.. . I just entered MJ spot and wow!! a new page.. I like it!! :)) hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I found a banana!! YAY!! đã đăng hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
yay i tình yêu bananas!!!!! hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
I LUV ALL OF U BUT I GTG SLEEP..I HAVENT SLEPT IN 3 DAYS BUT IVE HAD AT LEAST 6 ROCKSTAR ENERGY DRINKS IN LIKE THE LAST 8 HOURS...I MUST GET MY BEAUTY SLEEP TTYL!! đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Later hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
ttyl hơn một năm qua
caligurl16 đã bình luận…
cya hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Bye hơn một năm qua
caligurl16 đã đưa ý kiến …
So.... what was the last MJ song bạn listened to? [anyone can answer...] đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
bướm hơn một năm qua
billiejean808 đã bình luận…
Smooth Criminal! hơn một năm qua
PrinceMJluv đã bình luận…
Shout hơn một năm qua
ej_classic đã đưa ý kiến …
i'm back on now what have i missed đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
read misscupcakes amazing story hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
ok sure sounds good hơn một năm qua
ej_classic đã bình luận…
tình yêu the story!!!!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
U can deal with this hoặc u can deal with that! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
wait me? hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Que? hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
:D hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
DID U KNOW THAT THUNDER IS GOD MOONWALKING AND WHEN ITS RLLY RLLY LOUD THUNDER GOD IS DOIN DA WORM?? đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
No cuz mj+ cupcake=mr.cupcake! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
that sounds sooo cute!!! lolz hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
mr. mike cupcake!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Mj+me= mj really happy hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Mj+me=bang bang bang!! đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Mj+me+ boom,boom,boom hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Mj+me= a good time......KFC eating contest!!YAY!! hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Mj+me+ disneyland= the most wonderful day. hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
Mj is sexy! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
TEEHEE...*blushes* hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Lmao, that was so random! hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
LMAO! hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Finally I đã đăng my story!! Yay!! đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
its great!! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Lmao!!! I did the moonwalk in highheels lmao hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
i went to dance rehersals in heels.....bad idea.. hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
xin chào cupcake what r u gonna call the story?
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
The camping trip hoặc watever u wanna call it hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
ok kool LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
Tomarrow I'm gonna post that suprise thing even though I think it's a stupid idea LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
I'm sure it will be great! hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Really? hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Lmao misscupcake97! hơn một năm qua
mjhott đã đưa ý kiến …
I'm kind of getting used to the fanpop change.LMAO, I never would think I would get used to it. đã đăng hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
it still is kinda annoying though... hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
I just gieo, lợn nái the change now.. well I'm confused too.. it seems nice anyway.. hơn một năm qua
mjhott đã bình luận…
Yeah it does seem like a nice change. but at first I hated it. hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
our mj story?
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Yup! Finally!! hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
yay!!! hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
YAY!! Gonna post an mj story!!! đã đăng hơn một năm qua
caligurl16 đã đưa ý kiến …
I wonder whose gonna think of the first game we could play on this tường thingy... like a MJ lyrics game hoặc something like that đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
ILL DO IT hơn một năm qua
smile
DawnlovesMJ1983 đã đưa ý kiến …
I has to get used to this but Im digging it đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
idcwatitis đã đưa ý kiến …
xin chào cupcake r u gonna post our story? jw
đã đăng hơn một năm qua
misscupcake97 đã bình luận…
Yea it's cuz since I didn't come up with that story randomly it's takes me a lot longer to think of ideas LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
idcwatitis đã bình luận…
ok kool!! :) hơn một năm qua
misscupcake97 đã đưa ý kiến …
I'M BORED đã đăng hơn một năm qua
MJLegacygirl đã bình luận…
METOO hơn một năm qua
vukvkvv12 đã đưa ý kiến …
MJJ will nvr actually die.... For he is kept alive bởi all of his những người hâm mộ blood and beating hearts............... tình yêu u Michael............. đã đăng hơn một năm qua
mccalamccool đã bình luận…
oh thats so true! he will live in our hearts forever! hơn một năm qua