Michael Jackson Pop Quiz

Which 3 instuments did Michael's mother play when she was younger?
Choose the right answer:
Option A Violin, đàn đàn piano and drums
Option B Recorder, violin and flute
Option C Flute, drums and đàn ghi ta, đàn ghi ta, guitar
Option D Clarinet, đàn đàn piano and đàn ghi ta, đàn ghi ta, guitar
 MJlover101 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save