trả lời câu hỏi này

Michael Jackson Câu Hỏi

How tall is Michael Jackson?

 Xx_Miri_xX posted hơn một năm qua
next question »

Michael Jackson Các Câu Trả Lời

mj_2021 said:
5'9"
select as best answer
posted hơn một năm qua 
hh2981 said:
1.75m
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MJBillieJean said:
5ft 9
select as best answer
 5ft 9
posted hơn một năm qua 
next question »