trả lời câu hỏi này

Michael Jackson Câu Hỏi

Look guyz!!

awww, look at my man....... aww aint he just soooooooooooo sexy?!?!? but his mine, ok?? ok!!!P.S im just playing.....
 Look guyz!!
 healtheworld65 posted hơn một năm qua
next question »

Michael Jackson Các Câu Trả Lời

PretendRose said:
Yeah...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TeamSongz4eva said:
aww man i thought u were going to hiển thị us ur baby..shoot lolz and xin chào i had a baby wit him..u kant steal him from me hmm LOLJKJJK
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại yeah I thought she was gonna hiển thị her baby too... :P
caligurl16 posted hơn một năm qua
*
nahh, i dont have one yet
healtheworld65 posted hơn một năm qua
*
You're a baby lover LOL – Liên minh huyền thoại BABY BABY AND thêm BABYS.
paloma97ppb posted hơn một năm qua
mjhott said:
LOL, but he looks so cute and sexy in this pic,LOVE IT!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
paloma97ppb said:
Lol.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jazzyluvzfp said:
Ohkayy.....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »