thêm hình ảnh

Mephisto x AquaMarine6663 Hình ảnh

thêm video

Mephisto x AquaMarine6663 Video

tạo phiếu bầu

Mephisto x AquaMarine6663 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Johnny Depp
50%
25%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Carrying me
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: manga
100%
0%
thêm mephisto x aquamarine6663 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Mephisto x AquaMarine6663 Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm mephisto x aquamarine6663 các câu trả lời >>  
viết bài

Mephisto x AquaMarine6663 Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Mephisto x AquaMarine6663 đường Dẫn

thêm mephisto x aquamarine6663 đường dẫn >>  

Mephisto x AquaMarine6663 tường

AquaMarine6663 đã đưa ý kiến …
I wasn't online at the time to say this, but now I can.
Happy (late) birthday, Dante and Dimitri. My baby boys.

Their birthday was July 23rd. đã đăng cách đây 7 tháng
heart
Shin111 đã đưa ý kiến …
I ship this.
#RavistoIsLife đã đăng cách đây 10 tháng
AquaMarine6663 đã bình luận…
Hell yeah it is cách đây 10 tháng
OuranAfterHigh đã bình luận…
Best ship name, I tình yêu it cách đây 7 tháng
SilentForce đã bình luận…
My OTP cách đây 4 tháng
AquaMarine6663 đã đưa ý kiến …
ngẫu nhiên facts about Dante:
- Normally smells nice, like honey and cinnamon
- Can't cook for shit
- Loves động vật but is forbidden from keeping any in the mansion
- Is bi but generally has a male preference
- Actually will hurt anyone if they hurt Pein-senpai
- Is normally a dandere but is almost a yandere towards Pein
- Very good at realistic art
- Generally makes his own outfits
- Hates loud noises
- Can speak English but has an obvious Japanese accent and mispronounces things đã đăng hơn một năm qua
Shin111 đã bình luận…
Pronounces Faker as Fekar and Jensen as Jansen. Pronounces Sneaky as Snacky and Bang as Pang. Pronounces chó sói, sói as Golf and sinh tố as Foodie. Pronounces Impact as Grimpact and Huni as Buni. Pronounces đậu phụng, đậu phộng as Peanot and Contractz as Contactz. Pronounces cá đuối, ray as Pay and Profit as Profeet. cách đây 10 tháng
AquaMarine6663 đã bình luận…
Nah not really cách đây 10 tháng