thêm hình ảnh

Megadeth Hình ảnh

thêm video

Megadeth Video

tạo phiếu bầu

Megadeth Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Rust In Peace...Polaris
29%
24%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Angry Again
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Tornado of souls
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Headcrusher
52%
48%
thêm megadeth số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Megadeth Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
9 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm megadeth các câu trả lời >>  
viết bài

Megadeth Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Megadeth đường Dẫn

thêm megadeth đường dẫn >>  

Megadeth tường

heart
Alainer đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Dave Mustaine!! ♥ & thank bạn for everything! I tình yêu bạn thêm than anyone esle! Youre a metal legend! Saying youre a musical genius is an understatment! ;D I wanna wish bạn the best of the best (you are the best of the best!) You've được trao us all the best metal band ever! (MEGADETH♥) It's the least I could do considering all bạn hav done for me and my life, and a ton of others♥ So happy birthday & have the best ngày bạn possibly can! and thanks again! :) ♥♥ đã đăng hơn một năm qua
MarksterStudios đã đưa ý kiến …
Megadeth is the best metal band ever! đã đăng hơn một năm qua
mPowered16 đã bình luận…
I agree with bạn past Mark. hơn một năm qua
Alainer đã đưa ý kiến …
I finally get to say that I've been to a MEGADETH concert!! :D ♥ (my yêu thích band ever!) It was such a great experience, the best night of my life! Just seeing Dave♥, Jr, Chris, & Shawn in the same place as me was SO overwhelming!!! I'll never forget the way they moved onstage & the sound of the amazing âm nhạc they played!! :D and now, my life is complete! :] đã đăng hơn một năm qua