trả lời câu hỏi này

Medabots Câu Hỏi

Who is your yêu thích medabot?

Metabee...<3
 nigahigarocks98 posted hơn một năm qua
next question »

Medabots Các Câu Trả Lời

LunarFang said:
metabee
select as best answer
posted hơn một năm qua 
anthony_heit13 said:
ROKUSHO ALL DA WAY BABY!!!
select as best answer
 ROKUSHO ALL DA WAY BABY!!!
posted hơn một năm qua 
Gagiaka said:
Icknite<3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Metabeebopin005 said:
BOO Yeah of course Medabee the piece of thuyền mành, rác rưởi, rác that become close to becoming a legendary medabot. though his bots was kicked bởi warbandit i still think metabee should have blasted that bot away i mean come on Medabee got the ultimate Medaforce out of the 4 rare MEdabots his MEDAforce is MEda Amazing lol
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »