Marvel Comics VS. DC Comics Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

isok đã đưa ý kiến …
Really if marvel and DC were to fight DC would win because DC makes there superheros too powerful manilly because of Siêu nhân can cut every one in half with his heat vision. And there is also shazam/Captain Marvel he is pretty self explanatory đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
so it is true? đã đăng hơn một năm qua
issa76 đã đưa ý kiến …
I'm setting up a club for the Marvel Comics creation Defenders of the Earth. Come and have a look. It's got flash Gordon, The Phantom, Mandrake the Magician and Lothar fighting against Ming the Merciless! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Bibi69 đã đưa ý kiến …
NEW CLUB!!!!!!
link
For every Bruce Banner/The Hulk những người hâm mộ :D đã đăng hơn một năm qua
Vicious_L-A-M-B đã đưa ý kiến …
U guys go to a club called cừu, thịt cừu and go to forum. They have a diễn đàn about dc and marvel u should checkout and reply to. đã đăng hơn một năm qua
Vicious_L-A-M-B đã bình luận…
*Lesbian Anarchist Mafia Brigade hơn một năm qua
cool
Poseidon_3_PJ đã đưa ý kiến …
DC ALL THE WAY!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ShadowYJ đã bình luận…
Totally! hơn một năm qua
shoshanawatson đã đưa ý kiến …
awesome đã đăng hơn một năm qua